Rudens lapu un dārza atkritumu apsaimniekošana Valmieras novadā

nededzinat lapas atkritumus

Rudens ir aktīvs dārzu un piemājas teritoriju sakopšanas laiks. Valmieras novadā apvienoto bijušo pašvaldību teritorijās bija spēkā atšķirīgi noteikumi par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu, dažviet lapu un zaru dedzināšana bija atļauta, citur aizliegta. Bet pēdējos gados daudzu iedzīvotāju paradumi jau mainījušies un Valmieras novada apdzīvotajās vietās rudens vairs neasociējās ar ilgstoši gruzdošu lapu piedūmojumu.

Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 51 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā”, kas ir spēkā no šī gada augusta, jebkāda veida sadzīves atkritumu dedzināšana ir aizliegta. Aizliegums attiecas arī uz rudens lapu, zaru vai citu zaļo atkritumu dedzināšanu pilsētās un ciematos.

Lapu un citu atkritumu dedzināšana ir bīstama gan no ugunsdrošības viedokļa, gan arī piedūmojums negatīvi ietekmē dzīves kvalitāti ne tikai tuvākajiem kaimiņiem, bet plašākā apkārtnē. Dūmi ietekmē arī cilvēku veselību, īpaši to jūt cilvēki ar hroniskām elpošanas sistēmas problēmām. Dedzinot citus sadzīves atkritumus, piemēram, plastmasu, ne vien rodas indīgi dūmi, bet dažādi kaitīgie savienojumi nonāk arī uz augsnes, augiem, ūdenī, pēc tam cilvēka organismā. Sadzīves atkritumus nedrīkst dedzināt arī krāsnīs un kamīnos.

Par jebkāda veida atkritumu dedzināšanu ir piemērojama administratīvā atbildība.
Ja tiek novērota sadzīves atkritumu vai lapu un citu dārza atkritumu dedzināšana, kas rada piedūmojumu, jāinformē Valmieras novada pašvaldības policiju, zvanot pa tālruni 8484 Operatīvajam informācijas centram (24/7).

Lai atbalstītu iedzīvotājus teritoriju sakopšanā, mājsaimniecībām, kuru īpašumā vai piegulošās teritorijās aug vērtīgie ozoli un koki ar lielu lapu apjomu, pašvaldība jau vairākus gadus finansē rudens lapu bezmaksas izvešanu ZAAO izsniegtajos 1,1 m3 specializētajos maisos. Šis pakalpojums pieejams konkrētām adresēm Valmieras pilsētā, Valmiermuižā, Kocēnos un Burtniekos. Novada iedzīvotājiem iespējams arī Rudens lapu akcijas laikā bez maksas nodot lapas SIA “ZAAO” EKO laukumā Valmierā, Dzelzceļa ielā 5. Šogad akcijas periods ir no 3. oktobra līdz 16. novembrim. Savukārt pavasarī Valmieras novada pašvaldība rīko bezmaksas zaru šķeldošanas akciju.

Aicinām iedzīvotājus rudens lapas un dārza atkritumus kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā, kompostēšanas vietas izvēlēties un iekārtot atbilstoši Valmieras novada pašvaldības noteikumiem, kas regulē teritorijas izmantošanu un apbūvi. Kompostēšana samazinās izvedamo atkritumu apjomu un gatavais komposts būs vērtīgs materiāls dārza augsnes uzlabošanai.

Jāpiebilst, ka arī uz mežu vest lapas un citus dārza atkritumus, arī kritušos ābolus nav atļauts. Aizvedot uz mežu dārza atkritumus, tiek mainīti augsnes apstākļi, pastāv iespēja, ka mežā nonāks kaitēkļi vai augu slimības, kā arī mežam netipiskas vai pat invazīvas augu sugas. Arī par šādu rīcību var tikt uzsākts administratīvā pārkāpuma process.