Rubenes pamatskolai un Valmieras sākumskolai piešķirts finansējums ventilācijas sistēmu izbūvei

Lai uzlabotu iekštelpu gaisa kvalitāti, vienlaikus mazinot Covid-19 inficēšanās risku, Rubenes pamatskolai un Valmieras sākumskolai piešķirts valsts budžeta finansējums ventilācijas sistēmu izbūvei. Tas atbilstoši 18.maijā valdībā apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta (MK) rīkojumā bija pieejams augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, saistītiem ar izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanu.

Rubenes pamatskolas ēkā, kuras energoefektivitātes uzlabošanas projekts tika īstenots 2005. gadā bez ventilācijas ar rekuperāciju ierīkošanas, mācību procesa kvalitatīvai apgūšanai visās mācību un koplietošanas telpās plānota mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve, lai nodrošinātu piespiedu svaigā gaisa pieplūdi telpās, kā arī piespiedu ventilāciju izlietotā gaisa savākšanai. Rezultātā tiks nodrošināts atbilstošs mikroklimats (gaisa kvalitāte, temperatūra, mitrums, plūsmas ātrums) epidemioloģisko norāžu ievērošanai, veselībai drošas vides nodrošināšanai mācību procesa laikā.

Projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Rubenes pamatskolā” plānotās kopējās izmaksas ir 139 276 EUR, no kuriem 118 385 EUR ir valsts budžeta finansējums un 20 891 EUR – pašvaldības līdzfinansējums. 30.jūnijā izsludināts iepirkums “Rubenes pamatskolas ventilācijas sistēmas izbūve”, pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 16. jūlijs.

2010.gada 1.septembrī ekspluatācijā nodotajā jaunajā Valmieras sākumskolā pēc projekta autoru sniegtā risinājuma un izstrādātā būvprojekta, mehāniskā ventilācija tika izbūvēta daļā skolas telpu: tualetēs, sporta un sarīkojumu zālēs, kā arī ēdināšanas blokā. Taču klašu telpās ventilāciju projekta autora ieskatā (atbilstoši normatīvajām prasībām) tika paredzēts nodrošināt ar vēdināšanu, atverot logus. Konstatējot gaisa apmaiņas uzlabošanas vajadzību, skolai izstrādāts būvprojekts mehāniskās pieplūdes–nosūces ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūvei.

Atbilstoši kontroltāmei, ietverot būvuzraudzību un autoruzraudzību, projekta “Valmieras sākumskolas ventilācijas sistēmu izbūve Leona Paegles ielā 40A, Valmiera” provizoriskās izmaksas ir 590 090 EUR, no kuriem valsts budžeta finansējums – 400 000 EUR un nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums – 190 090 EUR. 22.jūnijā noslēdzās pretendentu piedāvājumu iesniegšana iepirkumam “Valmieras sākumskolas ventilācijas sistēmu izbūve Leona Paegles ielā 40A, Valmiera”. Šobrīd notiek saņemto trīs piedāvājumu izvērtēšana saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.

Valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai Valmieras novada pašvaldībai līdz šī gada 16.jūlijam jāslēdz vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projektu īstenošanu. Atbilstoši MK rīkojumam projektu īstenošana ir jāsāk ne vēlāk kā šī gada 1.augustā un jāīsteno līdz 2022.gada beigām. Lai nodrošinātu projektu īstenošanai nepieciešamo pašvaldības budžeta līdzfinansējumu, pašvaldība abu projektus plāno īstenot pakāpeniski – daļu darbu veicot 2021.gadā, daļu – 2022.gadā.

2020./2021.mācību gadā Rubenes pamatskolā mācījās 111 skolēni, Valmieras sākumskolā – 555 skolēni.

Rubenes pamatskola
Valmieras sākumskola