Rubenes pamatskolā izbūvēta ventilācijas sistēma

Rubenes pamatskola

Valmieras novada Rubenes pamatskolā noslēgušies ventilācijas sistēmas izbūves darbi, kā rezultātā izglītības iestādē būtiski uzlabosies gaisa kvalitāte.

Lai nodrošinātu piespiedu svaigā gaisa pieplūdi, kā arī piespiedu ventilāciju izlietotā gaisa savākšanai, Rubenes pamatskolā visās mācību un koplietošanas telpās ir izbūvēta mehāniskā ventilācijas sistēma.

“Ventilācijas sistēmas izbūve ir ilgi gaidīts un ļoti svarīgs projekts. Jaunā ventilācijas sistēma automātiski mūs nodrošinās ar svaigu gaisu, kad klasēs CO2 līmenis būs paaugstinājies, un dzesēs, kad pavasara saule apspīdēs skolas telpas,” stāsta Rubenes pamatskolas direktors Ivars Ādamsons.

Būvdarbu rezultātā skolas ēkā tiks nodrošināts atbilstošs mikroklimats (gaisa kvalitāte, temperatūra, mitrums, plūsmas ātrums) epidemioloģisko norāžu ievērošanai un veselībai drošas vides nodrošināšanai mācību procesa laikā. Būvdarbus veica pašvaldības izsludinātās iepirkumu procedūras uzvarētāji – SIA “Halle B”, līguma summa 130 314,25 EUR.

Jāatzīmē, ka apjomīgi mehāniskās pieplūdes-nosūces ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūves darbi norisinās arī Valmieras sākumskolā, lai uzlabotu gaisa apmaiņu klašu telpās. Būvdarbus veic pašvaldības izsludinātā atklātā konkursa uzvarētāji SIA “Sanart”, līguma summa 553 911,10 EUR.

Ventilācijas sistēmu izbūvei Rubenes pamatskolā un Valmieras sākumskolā Valmieras novada pašvaldība saņēma valsts budžeta finansējumu 85 % apmērā no būvdarbu izmaksām, kas bija pieejams augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, saistītiem ar izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanu. Līdzfinansējumu 15 % apmērā nodrošina Valmieras novada pašvaldība.