Rubenē prezentēts Igaunijā izdotais Latvijas tūrisma ceļvedis

20. jūlijā Rubenes baznīcā, Valmieras novadā notika Igaunijā izdotā Latvijas tūrisma ceļveža “Läti Reisijuht” (“Latvijas ceļvedis”) publiskā prezentācija. Ceļvedis tapis, Igaunijas karšu izdevniecībai “Regio” sadarbojoties ar uzņēmumu “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”.

Prezentācijā piedalījās Latvijas vēstnieks Igaunijā Raimonds Jansons un Igaunijas vēstnieks Latvijā Arti Hilpuss, kuru ieteikumi Latvijas iepazīšanai iekļauti ceļveža saturā, Valmieras novada pašvaldības pārstāvji, “Regio” un “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” pārstāvji, vēsturnieki, ģeogrāfi un citi interesenti no Igaunijas.

Ceļveža izdevēji un arī pasākuma dalībnieki, komentējot ceļveža saturu, atzina, ka Latvija, jo īpaši Valmieras novads, ir un paliek viens no iecienītākajiem Igaunijas tūristu galamērķiem.

Rubenes baznīcas izvēle kā ceļveža prezentācijas norises vieta Latvijā ir zīmīga, jo Rubenē sarakstīta “Indriķa hronika”, kura, kā prezentācijas pasākumā norādīja vēsturnieki, ir vienīgais vēstures izziņas avots, kurā rakstīts par vienu no nozīmīgākajām kaujām igauņu tautas vēsturē – kauju pie Jumaras (Imeras).

Portālā historia.lv rakstīts: “Pirmā Jumaras kauja norisinājās 1210. gadā, kad Zobenbrāļu ordeņa vācbrāļi kopā ar sabiedrotajiem līviem un letiem pa Gaujas labā krasta kara ceļu vajāja pēc neveiksmīga Cēsu pils aplenkuma uz savu zemi atpakaļ bēgošos igauņus. Sabiedroto karaspēks pārsteidzīgas rīcības rezultātā iekrita igauņu izliktajās lamatās un cieta sakāvi.”

Ceļveža prezentācijas pasākuma dalībnieki aizsāka diskusiju par nepieciešamību atzīmēt kaujas vietu dabā un uzstādīt norādes zīmes, lai izveidotu jaunu, Igaunijas tūristiem interesējošu apskates objektu Valmieras novadā.

Fotogalerija šeit.