RTU zinātnieki konferencē analizēs dabasgāzes dažādos aspektus – no cenām līdz Eiropas Zaļajam kursam

Rīgas Tehniskā universitāte

Lai vairotu sabiedrības izpratni par fosilajiem energoresursiem un to ietekmi kā uz Latvijas tautsaimniecības, tā ikkatras mājsaimniecības attīstību, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (VASSI) 1. martā tiešsaistē rīko zinātniski praktisko konferenci «Ko mēs zinām par dabasgāzi kā energoresursu».

Konference notiks tiešsaistē platformā Zoom no plkst. 14.00 līdz 16.00. Lai tajā piedalītos, aicinām reģistrēties https://forms.office.com/r/nC9cLeff6P

Rekordaugstās energoresursu cenas, kas neapskaužamā situācijā novedušas daudzas mājsaimniecības un arī uzņēmumus, daudziem liek uzdot jautājumu – kā samazināt fosilo resursu izmantošanu, vai un kāpēc tas ir nepieciešams, kādas ir alternatīvas.

«Nepieciešamību energobilancē samazināt fosilos resursus – dabasgāze ir visplašāk izmantotais fosilais resurss enerģijas ražošanā – diktē ne vien cenas un vajadzība samazināt atkarību no ārējiem energoresursu piegādātājiem un apstākļiem, bet arī Eiropas Zaļais kurss uz klimata neitralitāti 2050. gadā,» uzsver VASSI direktore profesore Dagnija Blumberga.

Konferencē VASSI zinātnieki sabiedrībai viegli uztveramā veidā dalīsies ar pētījumu rezultātiem, analizējot dabasgāzes izmantošanu no dažādiem aspektiem – tehnoloģiskā, ekonomiskā un finansiālā, sociālā, ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām. VASSI profesore Andra Blumberga skaidros dabasgāzes lietojuma fenomenu, bet vadošais pētnieks Dzintars Jaunzems – tās vietu Latvijas energobilancē. Profesore Jeļena Pubule vērtēs dabasgāzes izmantošanu no energoneatkarības viedokļa, bet vadošais pētnieks Edgars Vīgants analizēs vietējo un importa energoresursu izmantošanu no finansiāla aspekta un atskatīsies uz dabasgāzes cenu gadu gaitā.

Vairāki pētnieki pievērsīsies vides un klimata aspektiem. Vadošā pētniece Ieva Pakere stāstīs par slāpekļa oksīdu emisijām dabasgāzes degšanas produktos (dūmgāzēs), bet profesore D. Blumberga dalīsies pieredzē par slāpekļa oksīdu emisiju zinātnisko izpēti Rīgā un Milānā. Asociētā profesore Aiga Barisa iezīmēs dabasgāzes lomu ceļā uz klimatneitralitāti Latvijā, vadošais pētnieks Miķelis Dzikēvičs stāstīs par ietekmi uz klimata pārmaiņām – metāna emisijām no dabasgāzes tīkliem, vērojot no satelīta, bet vadošais pētnieks Vladimirs Kirsanovs – par dabasgāzes zaļināšanu. Tiks vērtēta arī tās izmantošana tautsaimniecībai nozīmīgās nozarēs. Ar būvniecības produkta ekoloģiskās pēdas nospiedumu, izmantojot dabasgāzi, iepazīstinās pētnieks Maksims Feofilovs, bet par lietošanu rūpniecībā, īpaši analizējot kokrūpniecību, stāstīs pētniece Kristiāna Dolge.

Vairāk informācijas un konferences programma – https://ej.uz/VASSIkonference

RTU VASSI nodrošina vides inženierijas studijas bakalaura, maģistra un doktora līmenī, īsteno vietēja un starptautiska mēroga pētījumus zaļās enerģijas, energoefektivitātes, biotehonomikas jomā, attīsta tautsaimniecību veicinošas vides un klimata tehnoloģijas, kā arī ilgtspējīgus augstas pievienotās vērtības produktus.

Informāciju sagatavoja: Lāsma Vaivare, RTU Sabiedrisko attiecību departamenta projektu vadītāja