RTU Dizaina fabrika aicina piedalīties zaļo ideju hakatonā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina interesentus līdz 24. septembrim pieteikties ikgadējam hakatonam «Climathon 2021 – zaļās, viedās pašvaldības», kurš 48 stundu garumā norisināsies 8.–10. oktobrī un kurā dalībnieki starpdisciplinārās komandās varēs radīt inovatīvus risinājumus Latvijas pašvaldību identificētiem izaicinājumiem, kas saistīti ar Eiropas jaunās izaugsmes stratēģijas – Eiropas Zaļā kursa – prioritātēm.

Hakatona izaicinājumi aptver dažādus tematus – ilgtspējīga mobilitāte, aprites ekonomika, energoefektivitāte, ilgtspējīgas pārtikas ķēde, bioloģisko atkritumu apsaimniekošana, pielāgošanā klimata pārmaiņām pilsētvidē. Šie izaicinājumi izstrādāti kopā ar Liepājas, Valmieras, Gulbenes, Smiltenes, Ventspils, Kuldīgas, Cēsu pašvaldībām un ar tiem jau patlaban var iepazīties hakatona mājaslapā.

Hakatonam pieteikties aicināts ikviens interesents – gan individuāli, gan pilnībā nokomplektētās komandās. Vienā komandā iespējami 2–5 dalībnieki. Tiem, kuri būs pieteikušies individuāli vai arī nepilnās komandās, tās tiks veidotas pirms hakatona. Komandām būs jārada novatoriski un ilgtspējīgi risinājumi un biznesa idejas, kuras hakatona laikā varēs attīstīt dažādu nozaru ekspertu – uzņēmējdarbības, mārketinga, ilgtspējas – un pašvaldību speciālistu pavadībā, tā dodot savu pienesumu ilgtspējīgiem un uz pozitīvu ietekmi balstītiem projektiem un biznesa idejām un Latvijas ilgtspējīgākai attīstībai. Komandu piedāvātos risinājumus hakatona noslēgumā vērtēs profesionāla žūrija. Labāko ideju autori saņems balvas un atbalstu idejas tālākajai realizācijai.

Patlaban plānots, ka hakatons norisināsies klātienē Liepājā un Valmierā, bet dalībniekiem būs iespēja piedalīties arī tiešsaistē. Taču norises forma vēl var mainīties atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī.

Vairāki pasākumi gaidāmi arī pirms hakatona. Viens no tiem – diskusija par Eiropas Zaļā kursa sniegtajām iespējām un pašvaldību izaicinājumiem festivālā «Lampa», kur piedalīsies Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Latvijas pašvaldību pārstāvji. Vēl hakatona dalībniekiem iecerēti arī citi izglītojoši, informatīvi un tīklošanās pasākumi par ilgtspējas tematiem un «Climathon» izaicinājumiem.

Hakatonu rīko RTU Dizaina fabrika, kas pilda arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) koprades kontaktpunkta «EIT Climate-KIC Hub Latvia» funkcijas, sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Valmieras Attīstības aģentūru, Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteri un «EIT Food Hub Latvia».

Informācija par izaicinājumiem un hakatona norisi, kā arī pieteikšanās – «Climathon 2021 – zaļās, viedās pašvaldības» mājaslapā un Facebook pasākumā.

Hakatons «Climathon» ir starptautiska iniciatīva, kas oktobrī vienlaikus notiks vairāk nekā 100 pasaules pilsētās, radot tūkstošiem praktisku risinājumu klimata pārmaiņu izraisītām problēmām. Tā ir viena no EIT (European Institute of Innovation and Technology) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» programmām, ko Latvijā jau vairākus gadus organizē RTU Dizaina fabrika.

Eiropas Zaļais kurss ir jaunā Eiropas Savienības izaugsmes stratēģija, kas palīdzēs samazināt emisijas, vienlaikus radot jaunas, zaļas darba vietas. Tas iekļauj virkni jaunu pasākumu un politikas iniciatīvu, lai ilgtermiņā sasniegtu klimatneitralitāti. Virzība uz zaļām un viedām pašvaldībām un izaicinājumu risināšana ir stratēģiski svarīga sastāvdaļa, lai sasniegtu Eiropas Zaļā kursa mērķus.

Informāciju sagatavoja: RTU Dizaina fabrika