Rozes dienā apbalvojumu saņem Vineta Melngārša

Rozes dienā, kas veltīta Starptautiskajai sieviešu solidaritātes dienai un šogad notika 7. martā, par izcilu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu vietējās sabiedrības labā Valmieras Zonta kluba Atzinības rakstu un metālmākslinieka Andra Dukura darināto unikālo rozi saņēma Vineta Melngārša, Valmieras tehnikuma direktore.

Rozes dienā, kas veltīta Starptautiskajai sieviešu solidaritātes dienai un šogad notika 7. martā, par izcilu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu vietējās sabiedrības labā Valmieras Zonta kluba Atzinības rakstu un metālmākslinieka Andra Dukura darināto unikālo rozi saņēma Vineta Melngārša, Valmieras tehnikuma direktore.

“Jāsaka, ka šis ir negaidīts pārsteigums, jo, ja runājam par sieviešu lomu izglītības un attīstības procesu veicināšanā – Valmierā un Valmieras novadā ir ļoti daudz sieviešu, kuras lieliski dara savu darbu. Valmieras tehnikuma sasniegtais ir kopdarbs. Man svarīgi ir veidot uzticēšanās un atvērtas komunikācijas kultūru komandā, kas veicina sadarbību, inovāciju un kopēju mērķu sasniegšanu,” stāsta Vineta Melngārša. “Tas prasa daudz gan no skolotājiem, gan ikviena darbinieka un vienlaikus arī dod spārnus aizraujošam, radošam darbam ar skolēniem. Ja acis degs skolotājiem un vadības darbiniekiem, tās degs arī jauniešiem.”

Novērtējums un pašapliecināšanās ir divi būtiski faktori profesionālajā izaugsmē. “Tie darbojas kā motivācijas un attīstības dzinējspēki. Jauniešu vēlmi un spējas sasniegt vairāk par “vienkārši” labu līmeni apliecina godalgotas vietas profesionālo prasmju meistarības konkursos. Piemēram, pērn Latvijas mērogā tika iegūta pirmā vieta konkursā SkillsLatvia 2023 mehatronikā. Šobrīd aktīvi gatavojamies šī gada Skills Latvia fināliem, kuri notiks maijā. Augsti sasniegumi uzrādīti citos konkursos un olimpiādēs. Nupat starptautiskā konkursā Tartu (Igaunija) iegūta trešā vieta pārtikas produktu pārstrādē. Ļoti aktīvi darbojamies un iesaistāmies dažādos projektos. Tas paver papildu iespējas gūt profesionālo pieredzi starptautiskā līmenī, celt profesionalitāti.”

Būtiski ir arī veicināt jauniešu iesaisti sportā. Regulāras aktivitātes palīdz jaunietim kļūt disciplinētam, plānot laiku, attīstīt personību, līdzsvarojot mentālo un fizisko noslodzi. “Mācības tehnikumā nav vieglas. Mums ir 11 programmas, no tām lielākā daļa ir STEM programmas, kuru pamatā ir dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika. Mehatronika, atjaunojamā enerģētika, loģistika, mašīnbūve, programmēšana – paralēli vispārējam izglītības saturam apgūt specifiskus, ar nozari saistītos profesionālās mācības moduļus ir liels izaicinājums vidusskolas vecumposmā. Aktīvs dzīvesveids palīdz rast balansu.”

Atbildot, kā motivēt un iedvesmot jauniešus, Vineta Melngārša uzsver, ka tas ir ģimenes, skolas un uzņēmēju, pie kuriem jaunieši dodas praksē, kopdarbs. “Bērni un jaunieši ir dažādi. Ir zinātkāri, mērķtiecīgi, kuri jau pamatskolā un vidusskolā zina, ko vēlas darīt. Bet ir arī jaunieši, kuru gaidas par konkrēto profesiju nesakrīt ar reālo darba dzīvi. Ir nepieciešama palīdzība atrast tajā interesi, stiprināt motivāciju.” Valmieras tehnikuma audzēkņi jau 1. kursā dodas praksē. Lai gan darba devējs vēlas redzēt motivētus jauniešus, tehnikuma direktore uzsver, ka liels resurss jauniešu sagatavošanā ir jāiegulda gan pašam audzēkņiem un skolai, gan arī darba devējam. “Te ir runa par vērtību sistēmu, attieksmi pret darbu un nozares nākotni. Tas ir nebeidzams process, kas prasa laiku un katra personisko iesaisti. Tas ir kopdarbs.”

Vineta Melngārša ir absolvējusi Rūjienas vidusskolu. Viņa norāda, ka katrā vecuma posmā pedagogiem un mācību saturam ir milzīga ietekme uz jauniešu redzējuma veidošanos. “Esmu droša, ka mani savulaik mīļākie mācību priekšmeti fizika un ķīmija ir devuši ne tikai pamatzināšanas, bet attīstījuši arī profesionālās īpašības, piemēram, loģisko domāšanu, kas palīdz pieņemt stratēģiski svarīgus lēmumus. Pedagogiem bija liela loma vērtību sistēmas veidošanā. Skola ir vide, kur jaunieši top par personībām, sāk veidot savu dzīvi, gūst jaunas zināšanas, stiprina vērtības visai turpmākajai dzīvei.”

Vaicāta, kādu Valmieras tehnikumu gribētu redzēt pēc vairākiem gadiem, direktore atbild, ka jaudīgu, konkurētspējīgu ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas mērogā, kā arī ar kvalitatīvu piedāvājumu pieaugušo izglītībā, jo pieprasījums pēc dažādām prasmēm strauji mainās. “Augstu vērtēju sadarbību ar Valmieras tehnikuma konventa pārstāvjiem. Konventā ir Valmieras novada vadošo uzņēmumu un Valmieras novada pašvaldības pārstāvji. Viņu redzējums par to, kādai jābūt attīstībai, ir balstīts reālajā situācijā un paredzamajās tendencēs gan reģionā, gan Latvijā un pasaulē kopumā. Piemēram, pie mums jau otro gadu var apgūt specialitāti atjaunojamās enerģētikas jomā. Tas parāda, ka elastīgi sekojam darba tirgus vajadzībām, sagatavojot jaunos speciālistus, pēc kuriem pieprasījumu šobrīd tikai pieaug.”

Par to, kā viņa atpūšas un atjauno spēkus, Vineta Melngārša stāsta: “Tā ir daba, peldes, arī ziemas peldes, orientēšanās sports, sēņošana, ceļošana. Pēdējos gados liels izaicinājums ir došanās rogainingos, īpaši interesanti ir orientēties naktī. Tad iepazīsti sevi no pavisam cita skatupunkta, pieredzi, kādas maņas pamostas, kad nonāc citos apstākļos. Turklāt, kad piedzīvo kādu izaicinājumu ikdienas dzīvē, ar to tikt galā šķiet nieks, salīdzinot, kā esi ticis galā, peldoties ziemā vai orientējoties nezināmā apvidū tumsā. Vasarā man patīk eksperimentēt ar tomātu šķirnēm. Šogad siltumnīcā būs 38 dažādu veidu stādi. Katram no tiem ir jāatrod īstā pieeja. Šīs prasmes noder arī citās dzīves situācijās,” smaidot stāsta Vineta Melngārša.

Rozes diena šogad norisinājās sadarbībā ar “Forums LĪDERE”. Klātesošajiem bija iespēja dzirdēt foruma dibinātājas Solvitas Kabakovas iedvesmojošo stāstījumu. Savukārt, ja “Forums LĪDERE” apmēram 3000 klātesošo sieviešu uzrunātu Vineta Melngārša, viņas stāsts būtu par sievietes spēku, “kur to rast ikdienā, cik ļoti ir nepieciešams atrast balansu starp dažādiem sievietes pienākumiem un lomām, atvilkt elpu. Bieži meklējam veidus, kā uzlādēt sevi, dodoties tuvākos un tālākos braucienos, kāpjot kalnos, kas ir labi un vajadzīgi, bet, manuprāt, svarīgākais ir ne tikai skatīties uz kalniem, bet atrast kalnus sevī”.

Rozes dienu, kas Valmierā notika jau 18. reizi, rīko Valmieras Zonta klubs. Rozes dienā Atzinības rakstu saņem izcila sieviete par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā.

Jāpiemin, ka Rozes dienā tiek vākti līdzekļi stipendijai (administrē nodibinājums “Vītolu fonds”) talantīgai, sekmīgai un sabiedriski aktīvai skolas absolventei no maznodrošinātas ģimenes pirmā gada augstskolas studijām Latvijā.

Starptautiskā nevalstiskā labdarības organizācija Zonta International darbību Latvijā sāka 1993. gadā. Šobrīd Latvijā ir četri Zonta klubi, kuros ir vairāk nekā 50 dalībnieces, iesaistoties mērķprogrammās un projektos, lai uzlabotu meiteņu, jauniešu un sieviešu dzīvi vietējā un starptautiskā mērogā. Valmieras Zonta klubs dibināts 2002. gadā.

FOTOGALERIJA