Rotaļu laukuma papildinājums Rubenē

Rotaļu laukuma papildinājums Rubenē

Rotaļu laukuma papildinājums Rubenē

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Rubenes ciema bērnu laukumiņš

Projekta īstenošanas vieta: Rūķu iela 3, Rubene, Kocēnu pag., Valmieras nov.

Projekta pieteicējs: Liene Griķe. 

Īss projekta kopsavilkums: Uzstādīt sētu, papildināt bērnu laukumiņa inventāru

Projekta un tā nepieciešamības apraksts: Rubenes ciema bērnu laukumiņš ir ļoti apmeklēts. Laukumiņu apmeklē ne tikai blakus dzīvojošie bērni, bet arī bērnudārza un skolas bērni. Lai padarītu drošāku vidi laukumiņā, nepieciešams uzstādīt sētu gar ceļu, kur pārvietojās liels skaits automašīnu. Ņemot vērā, ka ir liels bērnu apmeklējumu, būtu nepieciešams papildināt laukumiņu ar jauniem spēļu objektiem dažādiem bērnu vecumiem!

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 13972, 50 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Projekta pieteikums atbilst konkursa nolikumam. Esošo rotaļu laukumu Rūķu ielā 3, Rubenē ir nepieciešams norobežot ar sētu. Ir lietderīga rotaļu laukuma papildināšana ar jauniem rotaļu elementiem. Ja projekts tiks realizēts, atsevišķi nepieciešams izvērtēt papildu uzstādāmos rotaļu elementus, iesniedzēja ieceres par futbola elementu izvietošanu iederīgumu un atbilstību laukuma apmeklētāju vajadzībām un interesēm.   

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Komisija atbalsta projekta idejas virzību līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.