Rotaļu laukuma atjaunošana Vecatē

Rotaļu laukuma atjaunošana Vecatē

Rotaļu laukuma atjaunošana Vecatē

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Āra trenažieri Matīšos un Rotaļu ierīces Vecatē

Projekta īstenošanas vieta: Skolas iela 8, Matīšu pag., Valmieras nov., LV- 4210, un “Parmkaļi”, Vecates pag.,  Valmieras nov., LV- 4211

Projekta pieteicējs: Biedrība “Matīšu attīstība”

Īss projekta kopsavilkums: Projekts tiek realizēts divos atsevišķu pagastu laukumos, kuros notiek sporta un izklaides aktivitātes. Trenažierus varēs izmantot visi – gan bērni, gan pieaugušie, gan viesi. Matīšu pagastā nav trenažieri, uz pilsētu ne visi var aizbraukt un arī izmaksas par trenažieru lietošanu ir lielas. Vecates pagastā bērniem esošā rotaļu ierīce ir kristiskā stāvoklī, tā ir jādemontē. 

Projekta un tā nepieciešamības apraksts: Matīšu pagasta laukumā jau ir uzstādītas bērniem šūpoles, baļķi, bet vecākiem un vecvecākiem ir jāsēž un jāgaida, kamēr bērni beigs darboties. Tāpēc vēlamies dot iespēju vecākiem un vecvecākiem laiku padarīt lietderīgi  – bērni šūpojas, vecāki sporto. Visi varēs izmantot trenažierus, iedzīvotāji un arī viesi. Vasarā skolēniem būs nodarbošanās. Iedzīvotāji ir nākuši un interesējušies, kad būs trenažieri. Iedzīvotāji sen lūdz, lai uzstāda trenažierus. Laukumā notiek arī sporta un izklaides pasākumi. Matīšu brīvprātīgie ugunsdzēsēji arī rīko sacensības. Katru gadu rīkojam Matīšu pagasta sporta svētkus un kādas sacensību aktivitātes varētu notikt, izmantojot trenažierus. 

Vecates pagastā bērniem atpūtas vietā ir vecs, nolietojies rotaļu komplekts, iedzīvotāji daudzreiz ir lūguši izveidot bērniem drošu un atjaunotu rotaļu vietu.

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 27 349, 03 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Projekta realizēšana paredzēta vienlaikus divu atsevišķu pagastu – Matīšu un Vecates – laukumos, kuros notiek aktīvā atpūta, kas pieteikts kā viens projekts, taču faktiski realizējami kā divi atsevišķi projekti.

Rotaļu laukuma papildināšana Vecatē kā atsevišķa aktivitāte atbilst konkursa nolikumam. Projekta realizēšanas gadījumā nepieciešams precizēt un ar iesniedzēju saskaņot papildināmo rotaļu elementu precīzu atrašanās vietu un veidu.

Āra trenažieru zonai Matīšos nepieciešams pārskatīt izvēlētos āra trenažieru risinājumus. Projekta realizēšana apjomā, kā paredzēts pieteikumā, rada būtisku risku Projektu nerealizēt, iekļaujoties tam pieejamajā tāmē.

Visa Projekta realizēšana netiek rekomendēta, ņemot vērā potenciālo faktiskās tāmes sadārdzinājuma risku, kas pārsniegtu projekta realizēšanai pieejamo maksimālo finansējumu EUR 30 000 (Konkursa nolikuma 3.3.4 punkts). Tādēļ projekta ieviešanas gadījumā rekomendējams ieviest Vecatē plānotās Projekta aktivitātes saistībā ar bērnu rotaļu elementu uzstādīšanu, šogad noraidot Matīšos plānoto āra trenažieru Projekta sadaļu, taču rekomendējot ideju iesniegt atkārtoti kādā no nākamajiem Pašvaldības līdzdalības budžeta konkursiem. 

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Komisija atbalsta Vecates bērnu laukuma projekta idejas virzību līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.