Rosināt, veicināt, saglabāt!

Rosināt, veicināt, saglabāt!

Rosināt, veicināt, saglabāt!

Projekta īstenotājs: Apskritnis
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un tālāknodošana nākamajām paaudzēm, uzlabojot darba apstākļus austuves audējām un gaismas regulējumu izstāžu laikā.
Paveiktais: Mazsalacas Amatu mājā TLMS “Mazsalaca” telpās uzstādīts papildu apgaismojums stellēm un rullo žalūzijas logiem.