Risina Imantas ielas Valmierā satiksmes organizēšanas jautājumu

Otrdien, 13.jūlijā, Valmieras pilsētas Satiksmes drošības komisija pārrunāja situāciju un risinājumus Jāņparka iedzīvotāju parakstītajam iesniegumam, kurā pausts atbalsts satiksmes mierināšanai un dzīvojamo zonu izveidei Jāņparkā Valmierā, taču lūgts atcelt galvenā ceļa nozīmes maiņu Imantas ielu skarošajos Imantas, Straupes un Viršu ielas, kā arī Nauču un Imantas ielas krustojumā.

Galvenā ceļa nozīmes maiņa Imantas, Straupes un Viršu ielas, kā arī Nauču un Imantas ielas maiņa izriet no 2018.gadā apstiprinātā Valmieras pilsētas tematiskā plānojuma “Transporta infrastruktūras attīstības koncepcija”, kurai tika rīkota arī publiskā apspriešana. Balstoties uz teritorijas izpēti un esošās situācijas novērtējumu veidotajā koncepcijā kā pilsētai vienots satiksmes mierināšanas risinājums mazstāvu dzīvojamajiem rajoniem noteikta 22 dzīvojamo zonu izveide. Atbilstoši koncepcijai Imantas iela ir viena no dzīvojamās zonas iekškvartāla ielām. Tādējādi atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, pa Imantas ielu izbraucot no dzīvojamās zonas, ir jādod ceļš pa zonas atdalošo ielu – Straupes un Viršu ielu – braucošajām automašīnām.

Satiksmes organizēšanas izmaiņas un risinājumi, tai skaitā dzīvojamo zonu izveide, Jāņparkā tiek ieviesta ar mērķi uzlabot satiksmes un tādējādi šīs pilsētas apkaimes iedzīvotāju drošību. Tādēļ šīs nedēļas laikā pašvaldība ievieš papildu drošības risinājumus Imantas ielas krustojumu izbraukšanai:

 • zīmes “Dodiet ceļu” ir papildinātas ar luminiscējoši dzeltenas krāsas, atstarojošu apmali;
 • ņemot vērā, ka dzīvojamās zonas iekškvartāla Imantas, Straupes un Viršu ielas krustojumam ir pietiekami intensīva satiksme, ikviena autobraucēja uzmanības pievēršanai uz asfaltēto ielu brauktuves pirms krustojuma papildus tiks uzkrāsots arī horizontālais akustiskais marķējums. Šādu horizontālo marķējumu ir iespējams uzklāt vienīgi uz ielām ar asfaltbetona segumu – tas tiks uzklāts uz Imantas un Viršu ielām.

Lai novērtētu aktuālās automašīnu plūsmas Imantas, Viršu un Straupes ielās, turpmāko divu mēnešu laikā paredzēts atkārtoti veikt automašīnu plūsmu mērījumus, uzskaitot braucošās automašīnas un to braukšanas ātrumus. Papildu tam 20.jūlija Satiksmes drošības komisija sēdē lems par konkrētām vietām, kurās uzstādīt braukšanas ātrumu samazinošus ātrumvaļņus uz asfaltētās Viršu ielas. Komisija vērtēs arī iespēju ierīkot nelielu apļveida krustojumu Imantas, Viršu un Straupes ielu krustojumā kā satiksmes mierināšanas risinājumu.

Būtiski par dzīvojamajām zonām:

 • Zīmes “Dzīvojamā zona” noteikumu prasības ir spēkā līdz zīmei “Dzīvojamās zonas beigas”. Zīme “Dzīvojamā zona” ir zīme, kas tās aptvertajā iekškvartālā neatkārtojas. Kad automašīna ir iebraukusi dzīvojamajā zonā, zīmes regulējums ir spēkā arī, automašīnai nogriežoties krustojumos.
 • Izbraucot no dzīvojamās zonas, kas apzīmēta ar zīmi “Dzīvojamās zonas beigas”, autovadītājam krustojumā vienmēr ir jādod ceļš. Tas nozīmē, ka braucot pa Imantas ielu, autovadītājam ir jādod ceļš pa Viršu un Straupes ielu braucošajām automašīnām. Līdzīgi arī Imantas ielas krustojumā ar Nauču ielu, Nauču iela krustojumā ir galvenā iela.
 • Atbilstoši satiksmes noteikumiem pie zīmes “Dzīvojamās zonas beigas” papildu zīmes “Dodiet ceļu” krustojumā nav nepieciešamas. Taču, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt satiksmes drošību, kamēr autovadītāji pie jaunā regulējuma vēl nav pieraduši, Imantas, Straupes un Viršu ielas krustojums, Imantas un Nauču ielas krustojums, kā arī Sloku un Viršu ielas krustojums tiks aprīkoti ar papildu zīmēm “Dodiet ceļu”, kas uzmanības pievēršanai tiks aprīkotas arī ar dzeltenām, atstarojošām malām. Asfaltētās ielas pie krustojuma tiks aprīkotas arī ar rievotu horizontālo marķējumu, kas krustojumam liek pievērst papildu uzmanību. Būtiski, ka arī pirms šiem krustojumiem, kur mainās ielu braukšanas nozīme, ir uzstādītas dzeltenas ceļa zīmes, kas vēsta par satiksmes organizācijas izmaiņām.

Dzīvojamajā zonā ievēro:

 • automašīnu braukšanas ātruma ierobežojums ir 20 km/h;
 • gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā;
 • gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem ir aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu;
 • transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu. Šādas vietas ir gar ielu malām atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, saudzējot zaļo zonu;
 • aizliegts stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk par piecām minūtēm;
 • aizliegts iebraukt kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 5t, kā arī traktortehnikai (izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams kravas iekraušanai, izkraušanai vai darbu veikšanai) un autobusiem, kuru garums pārsniedz 6m (izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai vai izkāpšanai no tā).