Remontdarbi Limbažu un Rīgas ielas krustojumā

Remontdarbi Limbažu un Rīgas ielas krustojumā

24. jūlijā Valmierā, Limbažu un Rīgas ielas krustojumā uzsākti asfaltbetona nomaiņas darbi. Darba mērķis ir uzlabot esošo ceļa segumu noradītajā krustojumā. Remontdarbus paredzēts pabeigt līdz 28.jūlijam.

Darbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Imberteh”. Darbu līguma summa ir 32 285,50 EUR bez PVN.