Remigrantu bērnu vecāku un speciālistu tikšanās

Remigrantu bērnu vecāku un speciālistu tikšanās

Sestdien, 23. martā  no plkst. 11.00-14.00 Cēsu Centrālajā bibliotēkā, 2. stāvā notiks remigrantu bērnu vecāku un speciālistu tikšanās.

Dienas programma:

  • 11.00 – 11.20 pasākumu atklāj Cēsu Centrālā bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliogrāfe –  Inta Zaksa un Inga Madžule, remigrācijas koordinatore Vidzemē. Stāstīs par savu pieredzi konsultējot remigrējušās ģimenes, pirmsskolas un sākumskolas izglītības jautājumos.
  • 11.20 – 12.00 – Daina Grosa, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece.Dalīsies savos secinājumos par remigrantu bērnu labklājību, veicot intervijas ar remigrējušajām ģimenēm par bērnu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā.
  • 12.00 – 12.30 Dace Bērziņa, Cēsu izglītības pārvaldes vadītāja palīgs. Dalīsies pieredzē un pastāstīs par izglītības pārvaldes lomu un atbalstu remigrējušām ģimenēm.
  • 12.30 -13.00 – Kristīne Paisuma, Drabešu Jaunās pamatskolas direktore. Dalīsies pieredzē par remigrējušo bērnu mācībām un adaptāciju skolā.
  • 13.00 – 13.30 Rasa Siliņa, Cēsu Pilsētas 3. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja. Dalīsies pieredzē par remigrējušo bērnu adaptāciju un sniegtajiem atbalstiem CP3 PII.
  • Noslēgumā: Jautājumi, atbildes, tīklošanās.