Realizēts iedzīvotāju iniciatīvas projekts Valmierā, Linarda Laicēna ielā 12

Pateicoties Valmieras novada pašvaldības 2023.gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā gūtajam abalstam, biedrība “Allendorfa” aizvadītajā vasarā realizēja iniciatīvas projektu “Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana dauddzīvokļu nama teritorijā Valmierā, Linarda Laicena ielā 12”.

Linarda Laicena ielas 12. nama pagalma teritorija ir ļoti plaša, bet tajā trūka brīvā laika pavadīšanas inventāra bērniem un jauniešiem.

Par projekta līdzekļiem nama pagalmā tika atjaunota smilšu kaste, kas bija nekopta un laika zoba skarta. Vecās smilšu kastes vietā, sadarbojoties nama iedzīvotājiem, ierīkoja jaunu ar pārliekamu vāku, kas aizsargā smiltis no mājdzīvnieku atstātajiem ekskrementiem. Smilšu kaste tika piepildīta ar jaunām smiltīm. Blakus smilšu kastei izvietoja koka atpūtas soliņu, kas lieliski kalpo bērnu vecākiem un vecvecākiem, kuri pavada laiku kopā ar savām atvasēm pagalma zaļajā zonā.

Lai mazinātu vardarbību bērnu un jauniešu vidū, uzlabotu savstarpējo komunikāciju, kā arī veicinātu fizisko spēju attīstību un interesi par basketbolu un futbolu, pagalma teritorijā uzstādījām basketbola grozu un pārvietojamos futbola vārtus.

Projekta mērķis ir sasniedzis rezultātu, jo aizvadītajā vasarā pagalmā bija vērojama bērnu un jauniešu aktīva pulcēšanās. Sanākušie jēgpilni izmantoja pagalmā pieejamās brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pozitīvi vērtējam vecāku iesaistīšanos. Kopā ar bērniem tika spēlēts basketbols, notika soda metienu aktivitātes. Tāpat futbola vārti bija iecienīts inventārs. Tos labprāt izmantoja pusaudži un tēvi ar jaunākā skolas vecuma bērniem.

Sagatavoja:
Liāna Lilenblate-Sipko,
biedrības “Allendorfa” valdes locekle