Ražotāji izmanto preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” piedāvātās iespējas

Radīts Valmieras novadā

Apvienojot un atbalstot vietējos uzņēmējus, turpina pieaugt preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” saņēmēju skaits. Otrdien, 9.aprīlī, preču zīmes lietošanas tiesības saņēma vēl 12 Valmieras novada ražotāji. Šobrīd preču zīmi “Radīts Valmieras novadā” savā mārketingā lieto jau 39 uzņēmēji. Ar tiem var iepazīties Valmieras novada tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv – ŠEIT.

Šoreiz “Radīts Valmieras novadā” kopienā simboliski tika uzņemti šādi Valmieras novada ražotāji: SIA “TĀLAVA GM”, SIA “J-PARKS”, SIA “Jautrais ledus”, SIA “ĶOŅU DZIRNAVAS”, SIA “R CHOCOLATE”, SIA “VAIDAVA CERAMICS”, zemnieku saimniecība “JAUNBRĒMELES”, kā arī mājražotāji Aiva Jurciņa, Santa Āre, Vija Rulle, Evija Skrīvele un Jurģis Pēteris Maniks.

Preču zīmi “Radīts Valmieras novadā” turpmāk lietos arī košo un garšīgo kārumu veidotāja – “Mūsdienu virtulis” radītāja Santa Āre. Kā galvenos ieguvumus no piederības zīmes Valmieras novadam Santa min unikalitāti, atpazīstamību un iespēju atšķirties no citiem mājražotājiem Latvijā. “Norādot uz piederību Valmieras novada ražotājiem, primāri vēlos veicināt savu produktu konkurētspēju un pārdošanas apjomu pieaugumu, kas, savukārt, nākotnē veicinātu arī manas ražošanas darbības paplašināšanos un, iespējams, dotu iespēju piepildīt sapni par kūkotavas atvēršanu Valmierā un jaunu darba vietu radīšanu. Esmu Valmieras patriote un izjūtu lepnumu un godu popularizēt manas pilsētas preču zīmi,” atzīst Santa Āre.

Pieteikties preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” lietošanai var jebkura fiziska vai juridiska persona, kura normatīvos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrējusi saimniecisko darbību Valmieras novada administratīvajā teritorijā. Pirms preču zīmes lietošanas apliecinājuma saņemšanas pašvaldība izvērtē produkta kvalitāti, ražošanas vietu, kā arī ražotāja reputāciju, lai preču zīme ne vien norādītu uz preces izcelsmes ģeogrāfisko vietu, bet arī būtu kā apliecinājums Valmieras novada ražotāju atbildībai un kvalitātei.

Kā norāda Valmieras novada pašvaldības Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas uzņēmējdarbības speciāliste Guna Ķibere, pieteikties preču zīmes lietošanai var jebkurš ražotājs, neatkarīgi no tā lieluma vai ražošanas apjoma. “Jau šobrīd preču zīmi “Radīts Valmieras novadā” lieto kā mājražotāji un amatnieki, tā ilggadēji ražošanas uzņēmumi, kuru mūsu novadā ražotās preces iecienījuši pircēji visā pasaulē. Esam gandarīti par ikvienu, kurš vēlas lepoties ar savu izcelsmes vietu, veidojot saikni gan ar vietējo sabiedrību, gan vidi,” norāda Guna Ķibere.

Preču zīmi, vadoties pēc nepieciešamības un iespējām, ražotāji var lietot uz preces vai iepakojuma, iekļaut etiķetes dizainā, kā arī izvietot interneta vietnē vai tirdzniecības punktā, pievēršot uzmanību izcelsmes vietai un ļaujot pircējam atpazīt Valmieras novada ražojumus. Tas ļauj Valmieras novada vārdam izskanēt plašāk Latvijas un pat pasaules mērogā, jo varam lepoties ar ražotājiem, kuri savai produkcijai noieta tirgu atraduši arī ārpus valsts robežām.

Preču zīmi veido Valmieras novada simbols – izaugsmes medaļa, kas papildināta ar tekstu “Radīts Valmieras novadā”, kā arī angliskajā versijā “Origin – Valmiera Region”. Izaugsmes medaļa simbolizē Valmieras novada cilvēku sasniegumus un lepošanos ar tiem, kā arī motivē jaunu mērķu izvirzīšanai.

Ražotāji – fiziskas vai juridiskas personas, kuri vēlas savā komunikācijā izmantot preču zīmi “Radīts Valmieras novadā”, aicināti iesniegt pašvaldībā iesniegumu, kam pievienota produkta dizaina skice vai etalona paraugs. Iesniegums atrodams Valmieras novada tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti”.

FOTOGALERIJA