Pusaudžu resursu centrs tagad arī Valmierā

Kopš 1.jūlija, pateicoties Veselības ministrijas finansējumam, darbu ir uzsākušas trīs jaunas Pusaudžu resursu centra (PRC) filiāles Valmierā, Ventspilī un Daugavpilī, savukārt Rīgas un Liepājas centros ir paplašinātas iespējas pusaudžiem saņemt palīdzību. 2021.gada pirmajā pusgadā pēc palīdzības PRC vērsušies jau 1026 pusaudži vai viņu tuvinieki. Turpmāk ikviens pusaudzis ar mentālās veselības grūtībām un viņa ģimene var pieteikties kādā no Pusaudžu resursu centriem un saņemt profesionālu, multidisciplināru un draudzīgu palīdzību bez maksas.

“Jau kopš pirmās dienas, kad izveidojām Pusaudžu resursu centru, mērķis bija šādā veida palīdzību nodrošināt arī jauniešiem reģionos. Lūgumus pēc atbalsta esam saņēmuši vairāk nekā no 60 Latvijas pilsētām visos novados, tāpēc jaunie reģionālie centri ir vērtīga iespēja ikvienam pusaudzim ar mentālās veselības problēmām iegūt savlaicīgu palīdzību. Liels ieguvums ir mūsu komanda, kurā strādā 40 pieredzējuši speciālisti, tostarp bērnu psihiatri un pusaudžu narkologi, viņu zināšanas un palīdzība tagad ir pieejama arī pusaudžiem reģionu centros,” komentēja Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa. “Pandēmijas laikā ļoti strauji pieauga pieprasījums pēc palīdzības, un Rīgā šobrīd jau 163 jaunieši gaida rindā. Tāpēc arī Rīgas jauniešiem Veselības ministrijas piešķirtais finansējums palīdzēs saņemtu nepieciešamo atbalstu,” L.Dambiņa.

Ir pieaudzis arī to pusaudžu skaits, kuri paši sazinās ar PRC un piesakās palīdzībai. 2021.gadā katru mēnesi tie ir vidēji 25 jaunieši. Izplatītākās problēmas, kuras viņi min, ir depresijas simptomātika – 56% (nomāktība, motivācijas zudums, noslēgtība, vientulības, bezpalīdzības izjūta), pašnāvības domas un/vai paškaitējums – 45% (agresivitāte, aizkaitināmība, dusmas un naidīgums), paštēla traucējumi – 40% (zems pašvērtējums, paškritika, sevis nepieņemšana), kā arī socializēšanās grūtības un ģimenes konflikti – 40% (vecāku kritiskums, nepieņemšana, sociālā atstumšana, grūti izveidot draudzības).

Pusaudžu resursu centra vadītāja, bērnu psihiatre dr.Anete Masaļska: “Reģionos šāda veida palīdzība pusaudžiem ir bijusi, var teikt, nepieejama, tāpēc priecājamies, ka ir iespēja veidot Pusaudžu resursu centra filiāles un piesaistīt labus speciālistus reģionos, ar kuriem turpmāk strādāsim vienā komandā. Komandas darba princips ir ļoti svarīgs, jo pusaudžu problēmas bieži ir sarežģītas, kur jāiesaistās ne tikai psihologam vai psihiatram, bet arī fizioterapeitam, uztura speciālistam un citiem kolēģiem. Tāpat profesionāls atbalsts nepieciešams arī pusaudžu vecākiem, jo īpaši, ja pusaudzim ir suicīda riski, kas ir smaga situācija visai ģimenei.” PRC ir pieejami resursi arī pusaudžu vecākiem kā galvenajām atbalsta personām – gan vecāku atbalsta un psihoedukatīvas grupas, gan individuālas konsultācijas.” Vecāku grupās tiek apskatītas tādas tēmas kā pusaudžu vecumposma galvenie uzdevumi, attiecības ģimenē un ārpus tās, ģimenes komunikācijas veidi, psihiskā veselība un rūpes par to. “Ir ļoti vērtīgi, ka tagad visos mūsu centros ir pieejama palīdzība pusaudžiem ar depresiju un suicīda risku, ko apmaksā Veselības ministrija, taču mūsu nākamais mērķis ir, lai, līdzīgi kā Liepājā un Rīgā, arī Valmierā, Ventspilī un Daugavpilī papildus tiktu īstenots Labklājības ministrijas apmaksātais pakalpojums pusaudžiem ar atkarību risku, kurā ir iekļauts sociālā darbinieka un mentora atbalsts. Kā var redzēt mūsu centra iekšējā diagnostiskajā uzskaitē, praktiski visos atkarību risku gadījumos speciālisti konstatē arī citas mentālās veselības grūtības. Alkohola un vielu atkarību riska pusaudžiem tie pārsvarā ir uzvedības traucējumi – klaiņošana, skolas kavējumi, agresija, kā arī paaugstināta trauksme. Procesu atkarību riska pusaudžiem – biežāk novērojama depresija un paškaitējums, kā arī nepamanīti bērnības psihiskās veselības traucējumi, piemēram, uzmanības deficīts un hiperaktivitāte. Tas apliecina, ka ir īpaši svarīgi, lai pusaudžiem speciālisti varētu sniegt visaptverošu diagnostiku un palīdzību visās pusaudža vecumposma grūtībās un atbilstoši katra pusaudža individuālajai situācijai,” tā A.Masaļska.

Lai vērstos pēc palīdzības, sazinieties ar Pusaudžu resursu centru :

Valmierā – tālrunis +371 26433366; e-pasts
Rīgā – tālrunis +371 29164747; e-pasts
Liepājā – tālrunis +371 26623422; e-pasts
Ventspilī – tālrunis +371 25458111; e-pasts
Daugavpilī – tālrunis +371 25635533; e-pasts

Uz tikšanos vecāku tiešsaistē 2021.gada 14.jūlijā plkst.15.00

Zoom : Meeting ID: 826 8471 6853
Passcode: 418940

FOTOGALERIJA no centra atklāšanas