Publiskās izsolēs piedāvā iegādāties trīs dzīvokļus daudzdzīvokļu mājā “Lazdas”, Burtnieku pagastā

Daudzīvokļu dzīvojamā māja “Lazdas”, Burtnieku pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli:

  • Dzīvokļa īpašumam “Lazdas” – 3, Burtnieku pagastā (kadastra Nr. 9648 900 0226), kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo platību 58,3 m2, un 583/11903 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9648 009 0053 001) un zemes (kadastra apzīmējums 9648 009 0053). Sākumcena – 7200,00 EUR.
  • Dzīvokļa īpašumam “Lazdas” – 10, Burtnieku pagastā (kadastra Nr. 9648 900 0210), kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo platību 58,4 m2, (telpu grupas kadastra apzīmējums 9648 009 0053 001 010), 5830/119030 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9648 009 0053 001) un zemes (kadastra apzīmējums 9648 009 0053) un zemes (kadastra apzīmējums 9648 009 0053). Sākumcena – 8250,00 EUR.
  • Dzīvokļa īpašumam “Lazdas” – 12, Burtnieku pagastā (kadastra Nr. 9648 900 0211), kas sastāv no dzīvokļa, ar kopējo platību 58,2 m2, (telpu grupas kadastra apzīmējums 9648 009 0053 001 012), 5820/119030 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9648 009 0053 001) un zemes (kadastra apzīmējums 9648 009 0053) un zemes (kadastra apzīmējums 9648 009 0053). Sākumcena – 8150,00 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 21.03.2024. plkst.13.00 līdz 10.04.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv