Publiskais rotaļu laukums Sedā

Publiskais rotaļu laukums Sedā

Publiskais rotaļu laukums Sedā

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Bērnu rotaļu laukums Sedā

Projekta īstenošanas vieta: Skolas laukums 2, Seda, Valmieras novads

Projekta pieteicējs: biedrība “Cerības pakāpiens”

Īss projekta kopsavilkums: Seda ir skaista neliela pilsēta, kurā dzīvo patiesi daudz ģimeņu ar bērniem, un viena no aktuālakajām problēmam ir brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem. Izveidojot rotaļlaukumu Sedas pilsētā, dosim iespēju vietējiem bērniem un jauniešiem realizēt savu enerģiju daudz lietderigākā un drošākā veidā. Arī vecāki jutīsies mierigāki un drošāki par saviem bērniem, jo rotaļlaukums tiks veidots skaistā vietā aiz skolas, kas ir norobežota teritorija ar zaļo zonu, un norobežota no braucamās daļas. 

Projekta un tā nepieciešamības apraksts: Seda ir brīnumjauka un klusa vieta, kas ir kā radīta jaunām ģimenēm ar bērniem. Apkārtesošā daba un klusums varētu būt viens no galvenajiem iemesliem, kamdēļ ģimenes gribētu izvēlēties Sedu par savām mājām. Bet ar to vien nepietiek, jo Sedas pilsētā netiek nodrošināta brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem pietiekamā kvalitātē. Pilsētā ļoti akūti trūkst vietas, kur droši, patīkami un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Esošais laukums, kas ir izvietots bijušajā hokeja laukuma teritorijā, ir novecojis. Konstrukcijas nespēj pilnībā apmierināt bērnu un jauniešu zinātkāri, kāpšanas, lēkšanas, šļūkšanas un citas vēlmes. Sedā aiz skolas ir lieliska vieta, kuru varētu pārveidot par atpūtas zonu. Šeit nav ceļa ar braucošām automašīnām, vieta atrodas pašā pilsētas centrā, kas būtu izdevīgi neatkarīgi no tā, kurā Sedas vietā dzīvo. Šeit jau atrodas volejbola laukums. Teritorija ir gana plaša, lai izveidotu pilnvērtīgu bērnu rotaļlaukumu, solus, kur pasēdēt vecākiem, kamēr bērni pavada aktīvi brīvo laiku. Tāpat paredzēta arī atkritumu urnu izvietošana, lai laukumā neveidotos atkritumi. Iesākumam rotaļlaukumā varētu atrasties divas konstrukcijas ar kāpšanas, līšanas un šļūkšanas elementiem. Katra konstrukcija būtu piemērota dažādām vecuma grupām, lai gan pašiem mazākajiem būtu kur izrādīt savu interesi un pasaules izzināšanu, un arī lielākiem bērniem pilnvērtīgāk pavadīt brīvo laiku. Atpūtas vieta nav iedomājama bez soliem un atkritumu urnām. Rotaļlaukums tiks izveidots uz zāliena, bet katrai konstrukcijai tiks izveidota vieta, kur tiks noņemts velēns un sabērtas smiltis 10 cm dziļumā.

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 30 000 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Rotaļu laukuma veidošanas ideja Sedā ir atbalstāma. Projekta realizēšanas gadījumā nepieciešams pārbaudīt un precizēt rotaļu laukuma atrašanās vietu. Rotaļu laukums plānojams tā, lai iekļautos līdzdalības budžeta projektiem 2023.gadā pieejamajam finansējumam. Taču projekts veidojams tā, lai perspektīvā rotaļu laukumu būtu iespējams papildināt. 

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Komisija atbalsta projekta idejas virzību līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.