Publiskais rotaļu laukums Vilpulkā

Publiskais rotaļu laukums Vilpulkā

Publiskais rotaļu laukums Vilpulkā

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: “Rotaļu laukums bērnu priekam”

Projekta īstenošanas vieta: Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Valmieras nov., LV-4241

Projekta pieteicējs: Lauma Boša 

Īss projekta kopsavilkums: Vilpulkas pagasta jaunie vecāki vēlas bērniem pieejamu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, veicinot sportiskās aktivitātes dabā, tādēļ būtu nepieciešams uzstādīt jaunu, modernu rotaļu kompleksu. 

Projekta un tā nepieciešamības apraksts: Vilpulkas pagastu kā savu dzīvesvietu ir izvēlējušies vairāk kā 15 ģimenes, ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Pagasta teritorijā ir uzstādīts rotaļu laukums ar dažādiem elementiem, bet vēlamies nodrošināt papildus jaunu, modernu rotaļu kompleksu, lai būtu iespēja brīvo laiku pavadīt daudzveidīgi, balstoties uz jauno vecāku un bērnu vēlmēm un interesēm. Šeit būtu iespēja socializēties gan vecākiem, gan bērniem, tādējādi veicinot labbūtību pagasta iedzīvotājiem, kā arī veidot ilgtspējīgu labiekārtojumu, veidot teritorijas pievilcību un uzlabot publisko ārtelpu pagasta iedzīvotājiem un viesiem. 

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 18 186, 30 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Pieteikums atbilst konkursa nolikumam. Vilpulkā 2022./2023. gadā tiek realizēts arī iedzīvotāju iniciatīvas projekts, atjaunojot tur esošās rotaļu iekārtas. Tādēļ projekta realizēšanas gadījumā tas realizējams saskaņā ar teritorijas kopskatu, respektējot tur jau esošos rotaļu elementus un ar Projekta iesniedzēju vienojoties par uzstādāmo risinājumu. 

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Komisija atbalsta projekta idejas virzību līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.