Projektu “Uzņēmējdarbība Vidzemē” un SMEPRO REG ietvaros, aizvadīts seminārs Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem

Seminārs

8. novembrī Vidzemes Augstskolas telpās, projektu “Uzņēmējdarbība Vidzemē” un SMEPRO REG ietvaros, norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona organizētais seminārs Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta, komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālistiem, kā arī koprades telpu koordinatoriem. 

 Semināra laikā Liepājas digitālo inovāciju parka valdes locekles Agates Ambutes vadībā dalībnieki apguva mākslīgā intelekta – ChatGPT pielietojumu, kas ir ērts digitālais rīks ikdienas pienākumu veikšanai. ChatGPT apguves laikā speciālisti uzdeva precizējošus jautājumus un iesaistījās diskusijās par tā piedāvātajām iespējām, maksas versijas priekšrocībām, kā arī vizuālās identitātes un oficiālo materiālu sagatavošanas vajadzībām.  

 Lai trenētu prasmes, kas nepieciešamas izcilai sadarbībai un komunikācijai ar klientiem, uzņēmējiem un kolēģiem, atlikušajā semināra daļā speciālisti spēlēja galda spēli, kuru vadīja Valdis Puriņš, uzņēmuma SIA “Nordic Group” pārstāvis. Spēle sastāvēja no divām daļām – konceptuālās daļas, kas ar praktiskiem piemēriem sniedz zināšanas par labiem sadarbības un komunikācijas pamatprincipiem un otras, situāciju izspēles daļas, kas trenē ikdienas darbā nepieciešamās uzvedības, sadarbības un komunikācijas prasmes, ietverot nozarei specifiskas, reālas klientu apkalpošanas un citas darba vidē sastopamas problēmsituācijas.   

Spēles laikā speciālisti iepazīstināja ar sevi, savām ikdienas atbildībām un organizāciju, kuru pārstāv. Aktīvi iesaistoties savstarpējās diskusijās, tika skaidrotas dažādas situācijas un dalībnieku redzējums par rīcību tajās. 

 Vidzemes Uzņēmējdarbības centra vadītāja Ineta Tauriņa atzīmēja, ka seminārs ir bijusi lieliska izdevība savest kopā visas Vidzemes pašvaldību darbiniekus, kas pamatā strādā ar uzņēmējiem tikai savas pašvaldības ietvaros, vienlaikus dodot viņiem iespēju apgūt jaunas, ikdienā pielietojamas zināšanas, dalīties pieredzē, uzlabot prasmes sadarbībai ar uzņēmējiem, kā arī uzzināt aktuālo informāciju.   

Semināru organizē Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā”, ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus. Plašāka informācija par projektu: https://ej.uz/9mbo 

Spēle ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” SMEPRO REG (Nr. LVIII- 056) ietvaros. Plašāka informācija par projektu: https://ej.uz/onu2

Informāciju sagatavoja: Krista Blūma Sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes plānošanas reģions