Projekts “Gramatikas mācīšana spontānai komunikācijai”

Valodu skola “Valodu Mape”, kas piedāvā valodu kursus un nodarbības Valmierā, aktīvi iesaistās arī Erasmus+ projektos. Viens no projektiem TGSC (Teaching Grammar for Spontaneous Communication) “Gramatikas mācīšana spontānai komunikācijai” tuvojas noslēguma fāzei un ir pieejami šī projekta rezultāti: divas rokasgrāmatas un profesionālās pilnveides programma.

Valodu skola “Valodu Mape”, kas piedāvā valodu kursus un nodarbības Valmierā, aktīvi iesaistās arī Erasmus+ projektos. Viens no projektiem TGSC (Teaching Grammar for Spontaneous Communication) “Gramatikas mācīšana spontānai komunikācijai” tuvojas noslēguma fāzei un ir pieejami šī projekta rezultāti: divas rokasgrāmatas un profesionālās pilnveides programma.

Ieskatoties jebkurā populārā svešvalodas mācību grāmatā, var secināt, ka valodu apguves programmās parasti liels uzsvars tiek likts uz gramatiku. Mūsdienās svešvalodu apguves pētnieki lielākoties ir vienisprātis, ka gramatikas apguve ir svarīga. Svešvalodu apguvēji bieži apgūst gramatikas likumus, kurus viņi spēj pielietot, lai veiktu vienkāršus uzdevumus, taču ir būtiski izmantot šīs zināšanas arī, lai brīvi un spontāni sazinātos ārpus klases. Šī projekta mērķis ir iepazīstināt svešvalodu skolotājus ar mācību metodēm, kas var veicināt izglītojamo gramatikas zināšanu attīstību spontānai komunikācijai.

Projekta rezultāti:

1) Rokasgrāmata, kurā skolotāji tiek iepazīstināti ar tematu – gramatikas mācīšana spontānai komunikācijai, kā arī tiek nodrošināti ar gramatikas zināšanu prakses aktivitāšu izlasi. Rokasgrāmata sastāv no četrām sadaļām, kas veltītas tādām tēmām kā gramatikas mācīšanas mērķi, precīzi definētu zināšanu loma gramatikas apguvē un tajā ir iekļautas arī dažādas gramatikas zināšanu prakses aktivitātes, kas var palīdzēt sagatavot izglītojamos brīvai, spontānai komunikācijai. Šī rokasgrāmata ir pieejama septiņās valodās: angļu, spāņu, franču, vācu, itāļu, latviešu un rumāņu.

2) Nepārtrauktas profesionālās pilnveides programma, kas paredzēta akadēmiskajiem vadītājiem un pasniedzējiem, lai varētu nodrošināt pedagogu apmācību. Programma ir pieejama septiņās valodās, un tā sastāv no četru profesionālās pilnveides sesiju prezentāciju slaidiem un koordinatora piezīmēm. Materiāli sniedz pārskatu par konkrēto tematu, kā arī diskusiju un prakses iespējas. Papildus šiem resursiem ir izveidots arī buklets, lai sniegtu rakstisku pārskatu par programmas saturu un dažus papildu gramatikas prakses aktivitāšu piemērus.

3) Rokasgrāmata par efektīvu profesionālās pilnveides sesiju izstrādi. Šī rokasgrāmata ir profesionālās pilnveides programmas izstrādes blakusrezultāts. Tā kā projekta partneriem bija jāpilnveido savas zināšanas par profesionālās pilnveides materiālu izveidi, viņi nolēma sagatavot šo rokasgrāmatu, lai dalītos ar saviem pētījumu rezultātiem un gūto pieredzi. Rokasgrāmatā ietvertas tādas tēmas kā auditorijas iesaistīšana, labas prakses piemēri un jautras aktivitātes pedagogu profesionālās pilnveides sesijās.

Projektu īsteno piecu organizāciju darbinieki no piecām dažādām Eiropas valstīm. Partnerības pamatu veido organizācija Eurospeak Language School, valodu skola Lielbritānijā, kas ir bijis galvenais projekta koordinators un pārraudzījis visu projekta aktivitāšu izstrādi un īstenošanu. Pārējie partneri ir no Itālijas, Spānijas, Rumānijas un Latvijas. TGSC projekts, kura pamatā ir inovatīvu rīku izstrāde svešvalodu pedagogiem, tika uzsākts 2020. gada pēdējā ceturksnī un tiks pabeigts 2022. gada jūnijā. Šī projekta mērķis ir iepazīstināt svešvalodu pedagogus ar metodēm, kas palīdzētu veicināt izglītojamo gramatikas zināšanu attīstību, lai izglītojamie spētu brīvi un spontāni komunicēt. Cerams, ka tas pedagogus tuvinās izglītojamo vajadzību apmierināšanai.

Lai iegūtu papildu informāciju:

Informācija par projektu ir pieejama arī franču, angļu, vācu, itāļu, rumāņu un spāņu valodā.

Jūnija beigās plānots TGSC projekta rezultātu izplatīšanas pasākums ar dažādām aktivitātēm valodu pedagogiem, lai uzzinātu vairāk par šo pasākumu un citiem pasākumiem, ko rīkojam dažādu projektu ietvaros, sekojiet līdz jaunumiem Valodu Mapes Facebook kontā: Valodu Mape – Sākums | Facebook

Projekta numurs: 2020-1-UK01-KA204-079059

Informāciju sagatavoja:

Sintija Kunceviča,

projektu vadītāja