Projekts “4, 5, 6 – tie mums ar’ nav sveši” vēsturisko fotogrāfiju stāsti

2023. gada 15. septembrī sākās aktīvais posms Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektam “4, 5, 6 – tie mums ar’ nav sveši…”. Projekts ir turpinājums stāstnieku pēcpusdienām Ramatā, Ipiķos un Vērsī projektā “1, 2, 3 – tie citi būs drīz…”.

Šajā projekta daļā pievēršamies vēsturiskajām fotogrāfijām un to stāstiem par vēsturi, dzimtām, mājām, nozīmīgām personībām. Pasākuma dalībnieki saprata, ka vēsturisko fotogrāfiju digitalizācija ir ļoti laikietilpīgs pasākums, jo nepietiek tikai atrast un ieskenēt fotogrāfijas, bet nepieciešams ir arī apraksts par vietu, laiku, personām un objektiem. Projekta ietvaros sadarbībā ar Valmieras integrētās bibliotēkas novadpētniecības eksperti Agitu Lapsu un biedrību “Attīstības un inovāciju mācību centrs” darbs pie digitalizācijas Mazsalacas pilsētas un Ramatas pagasta bibliotēkās turpināsies līdz decembrim.

Paldies aktīvākajiem dalībniekiem – Zanei Jeskei, Lienei Apsītei, Baibai Zilpaušai, Gunitai Penkai, Vasilinai Sermai, Ievai Vītoliņai, Dacei Liepai, Lienei Rokpelnei, Leldei Ančevskai, Inesei Kūlai, Dainai Fronbergai, Zaigai Ivanovai, Sandrai Zālītei, Dacei Tauriņai, Saivai Vējai, Valdim Leskam un Dacei Caunai par stāstu un fotogrāfiju vākšanu un skenēšanu!

Valmieras novada pašvaldības 2023.gada iedzīvotāju iniciatīvas projekts līguma NR. Nr.06.21/3.30.1.2/23/34

Foto no Mazsalacas pilsētas un Ramatas pagasta bibliotēkas pasākumiem.