Turpinās projekta “Uzlādē!” īstenošana Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastā

Projekts “Uzlādē!” turpinās! Ir notikušas nodarbības par mentālo veselību, par emocijām un ar tām saistītajām uzvedībām, par draudzību un cieņpilnu komunikāciju. Grupa bija pārgājienā gar jūru un laivu braucienā pa Gauju! Taču priekšā vēl daudz citu nodarbību un piedzīvojumu, jo nodarbības turpināsies līdz pat novembrim!

20 jauniešu grupā ir brīvas 5 vietas. 

Projekta mērķis: Sniegt atbalstu un zināšanas jauniešiem par emocijām, fiziskās un mentālās veselības sasaisti, kā arī mentālās veselības problēmām, atkarībām, dažādām vardarbības formām, veselīgu ieradumu veidošanu, izkāpjot no ierastās pandēmijas ikdienas dažādās fiziskās āra aktivitātēs kopā ar citiem jauniešiem.

Projekta galvenās aktivitātes: Neformālās grupu nodarbības, kam par pamatu tiktu izmantota centrs “Marta” un OAK Foundation izstrādātā metodoloģija darbā ar jauniešu grupām projektā “Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē” Projekta nr. OCAY-17-817. Nodarbības tiek pielāgotas pamatojoties uz anketās iegūtajiem rezultātiem (pievienotas tēmas par fiziskās un mentālās labsajūtas sasaisti, veselīgu ieradumu veidošanu ikdienā, motivāciju), taču nodarbību sākumā un procesā jauniešiem būs iespēja aktualizēt svarīgākās tēmas viņu dzīvē un nodarbības tiktu pielāgotas. Šīs nodarbības notiks neformālā vidē, ejot pārgājienā, braucot laivu braucienā, kultūras namā (aktivitātes izvēlētas balstoties uz anketās minētajām atbildēm).

Projekta mērķa grupa: 20 Trikātas, Brenguļu un Kauguru pagasta jaunieši.

Projekta rezultātā: Jaunieši izglītojoties par aktivitātēs minētajām tēmām, paši labāk iemācīsies sevi saprast un vadīt uzlabojot savu psihoemocionālo un fizisko stāvokli. Tēmas ir dažādas, tāpat arī situācijas dažādas, kur šīs tēmas tiktu apskatītas, līdz ar to arī tiktu paplašināts jaunieša kompetenču loks un, iespējams, paplašinātos interešu loks, kas veicinātu motivācijas veidošanos.

Nodarbībām notiekot grupā tiktu veicināta piederības sajūta, kā arī dodot jauniešiem iespēju arī nodarbību procesā mainīt tēmas (no piedāvātajām), nodrošinātu, ka tiek paaugstinātas viņa kompetences, balstoties jaunieša vēlmēs un vajadzībās. Iekļaujot ieradumu, disciplīnas veidošanas teoriju un praksi, jaunietis arī tiktu sagatavots turpmākajām mācībām un darba tirgum, jo bez spējas sevi disciplinēt diemžēl ļoti maz ko var panākt.

Un ilgtspējīgākais rezultāts no visiem – jaunieši, ka ir mācījušies par šīm tēmām runāt, pēc tam spēj runāt arī ar citiem jauniešiem gan par emocijām, gan attiecībām, gan atkarībām, gan vardarbību. Un, ja kaut kad dzīvē viņš vai viņu draugi nonāktu situācijā, no kuras būtu labāk mēģināt tikt ārā (piemēram, vardarbīgas attiecības), viņš vismaz spēs to ātrāk atpazīt, nevis tad, kad ir jau smagas sekas (alkohols attiecībās, emocionāli vardarbīgas attiecības vai tml.) un zinās, kur meklēt palīdzību.

Projekts norisinās no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. novembrim.

Valmieras novada pašvaldība no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. novembrim īsteno projektu “Uzlādē!” ar identifikācijas Nr. VP2021/1-80. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros īstenotā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Nodarbību laikā tiek ievērotas valstī noteiktās vadlīnijas darba ar jaunatni klātienes aktivitāšu organizēšanai 2021./2022. mācību gadā (skatīt Vadlīnijas darba ar jaunatni klātienes aktivitāšu organizēšanai 2021.:2022. mācību gadā (izm.gov.lv) )