Projekta “No Hobija uz Biznesu” partneri piedalās meistarklasēs Smiltenes novadā

No hobija līdz biznesam

10.augustā Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta “No Hobija uz Biznesu”, Nr.LVIII-055, partneri satikās Smiltenes novada, Brantu pagasta, Brantu muižā, kur atklāja meistarklašu un pieredzes apmaiņas “Hobijs-Bizness” aktivitātes Smiltenes novadā.

Mājražotāji un amatnieki tikās ar Brantu muižas saimnieci Ilzi Briedi, kura iepazīstināja ar muižas piedāvājumu, piedalījās pirtsslotu meistarklasē ar “Pirts skolas” saimnieku Nauri Zuti, skrubju meistarklasē skaistumam un veselībai un maizes meistarklasē kopā ar Brantu muižas saimnieci Ilzi.

Projekta vadītāji un koordinatori vadības grupas sanāksmē pārrunāja aktuālos projekta jautājumus, akcentējot paveikto un, kas vēl jāpaspēj līdz projekta termiņa beigām.

Pēc pusdienām dalībnieki ievingrināja roku šatiera veidošanas meistarklasē papīrā pēc dabas materiālu parauga kopā ar Vidzemes nemateriālā kultūras mantojuma glabātāju Lieni Strazdiņu.

Šodien, 11. augustā, dalībniekiem paredzēta mini lakata pīšanas un mini gobelēna aušanas meistarklases un pieredzes apmaiņa pie TLMS “Smiltenes” audējām, kalšanas meistarklase pie kalēja Jāņa Keiseļa un meistarklase “Smiltsērkšķis ķermeņa labsajūtai” un pieredzes apmaiņa ģimenes uzņēmumā SIA “Amerfarm”.

FOTO

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valmieras novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.