Projekta “No hobija uz biznesu” partneri gūst pieredzi Ludzas novadā

Hobijs - Bizness

Miķeļdienā, 29. septembrī Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta “No hobija uz biznesu” (akronīms Hobijs – Bizness) Nr.LVIII-055, partneri satikās Ludzas novadā. Šoreiz projekta partneri no Ludzas novada pašvaldības organizēja pieredzes apmaiņas semināru – diskusiju “Digitālā amatniecība” par pieredzi, iespējām un izaicinājumiem, mūsdienu sniegto iespēju apvienojumā ar seno arodu prasmēm. Seminārs diskusija notika “Darba un kultūras centrā Līdumnieki”, Līdumnieku pagastā, Ludzas novadā.

Pirms semināra bija lieliska iespēja paviesoties Līdumnieku pagasta “Baložu sētā”, kur mīt aptuveni 30 mājas dekoratīvo baložu šķirnes, kas ir saimnieka vaļasprieks, lolojums un lepnums. Šeit varēja izbaudīt ekskursiju ar stāstu – par iespēju sajust dabas dzīvīgo ritmu un iepazīties ar lielo baložu saimi.

“Darba un kultūras centrā Līdumnieki” pieredzes apmaiņas dalībnieki iepazinās ar stāstu par vietu Latvijas austrumu pierobežā, kur mājo vietējie amatnieki un mājražotāji. Biedrība “Darba un kultūras centrs Līdumnieki”radījusi kvalitatīvu vidi amatnieku un mājražotāju darbam un atpūtai. LEADER programmā īstenoto projektu rezultātā realizējusi telpu vienkāršotu renovāciju, ārtelpas labiekārtošanu, skaņas un mūzikas aparatūras iegādi kultūras pasākumu nodrošināšanai, kā arī apkures sistēmas uzstādīšanu un paraugdemonstrējumu un apmācību zāles aprīkojuma iegādi. Apskates ekskursijas laikā bija iespēja aplūkot vēstures un mantu krātuvi, kalēja darbnīcu, aušanas darbnīcu un ģimenes kapelu.

Pēcpusdienā paredzētas interesantas tikšanās “Kaligrāfijas darbnīcā” pie mākslinieces Veltas Knikstes un jaunas pieredzes gūšana darbnīcā “Aušanas meistarklase digitālajā tehnikā”.

Dienas izskaņā sagaidāms baudījums ausīm un dvēselei – izbrauciens ar muzikālo plostu pa ezeru kopā ar dziedošo un muzicējošo Tihovsku ģimeni. Brauciena laikā varēs izbaudīt Ludzas pilsētas panorāmas burvību, ieklausīties seno instrumentu spēles skaņās un iemēģināt roku spēlēšanas prasmēs, kā arī kopīgi ļauties latgaļu tautasdziesmu dziedāšanai.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valmieras novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.