Projektā “Mēs varam kopā būt!” aizvadītas radošās nodarbības

Radošās nodarbības dalībnieki

No 8. līdz 17. jūlijam Vaidavā norisinājās Vaidavas izglītības biedrības realizētā projekta “Mēs varam kopā būt!” ceturtā aktivitāte – radošās mākslas darbnīcas ģimenēm ar bērniem. Nodarbību vadītāja Liāna Lapsa piedāvāja šokolādes liešanu, dekoru veidošanu botāniskā bareljefa metodē, batikošanu un veidošanu ar polimērmālu. Pie Ingas Loginas bija iespēja gatavot dāvaniņas un dekorus dažādās filcēšanas tehnikās, apgūt dekupāžu, veidot dekorus no vecām grāmatām, džinsiem un PET pudelēm, kas bija interesanta jauna pieredze ceļā uz ekoloģisku dzīvesveidu. Zigmārs Gūts dalībniekiem pasniedza kokapstrādes nodarbības, kurās dēliem kopā ar tēviem bija iespēja apgūt pirmās kokapstrādes iemaņas, gatavojot virtuves piederumus: dēlīšus, lāpstiņas, kā arī citus radošus izstrādājumus. Kokapstrāde ieinteresēja arī meitenes, kurām veicās ne sliktāk kā puišiem. Vispieprasītākā no visām bija šokolādes liešanas nodarbības, tomēr arī citās nodarbībās reizēm vietas visiem gribētājiem nepietika. Nodarbību vadītājiem palīdzēja brīvprātīgie jaunieši no Ziemeļvidzemes pamatskolas.

Šo desmit dienu laikā kopā radošās darbnīcas apmeklēja vairāk kā 430 dalībnieku, kas četras reizes pārsniedza projektā plānoto minimālo dalībnieku skaitu.

Dalībnieku aktivitāte, interese, prieks par paveikto, smaidi sejās, kopā ģimenē apgūstot ko jaunu un arī turpmāk pielietojamu, iedvesmoja gan pasniedzējus, gan projekta vadītājus. Radošo darbnīcu vide veicināja ģimenisku vērtību iedzīvināšanu – kopā būšanu, radošu darbošanos lietderīgi un interesanti pavadot brīvo laiku, mācīšanos vienam no otra, kā arī ģimenes savstarpējo attiecību stiprināšanu.

Radošo nodarbību fotogalerija šeit.

Nākamās projekta aktivitātes gaidāmas septembrī – brauciens pie Valmieras novada uzņēmējiem, kuri gatavo produkciju no Latvijas dabas bagātībām, kā arī ekskursija uz Kurzemes jūras piekrasti, kuras laikā būs iespēja iepazīt tradicionālo zvejnieku dzīvi un Latvijas dabu Kurzemē.

Projekts tiek realizēts ar Valmieras novada pašvaldības atbalstu, to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem programmā “Ģimenēm draudzīga pašvaldība”.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Strazdiņa