Projekta aktivitātes mudina iedzīvotājus veselīgākam dzīvesveidam

Vingrošana Zilākalnā

Valmieras novada pašvaldības īstenotā projektā “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Valmieras novada Kocēnu apvienības iedzīvotājiem” jau kopš 2017. gada bijušā Kocēnu novada iedzīvotājiem tika piedāvātas dažādas veselību veicinošas aktivitātes, kā arī bezmaksas vingrošanas fizioterapeita vadībā. Nodarbības notika Kocēnu, Zilākalna, Dikļu, Bērzaines un Vaidas pagastos, kā arī Rubenes ciemā. Katrā vietā izveidojās stabils nodarbību apmeklētāju skaits – vismaz līdz 10 dalībniekiem. Nodarbības vadīja sertificēts fizioterapeits Normunds Bucenieks, kuru ļoti pozitīvi novērtē vingrošanas dalībnieki. Iedzīvotāji atzīst, ka izkustēties fizioterapeita vadībā ir ļoti vērtīgi un, lai gan, dzīvojot lauku teritorijā, ikdienā sanāk arī izkustēties, fizioterapeita vadībā izdodas izvingrināt visu ķermeni un gūt pozitīvas emocijas no kopā būšanas.

Pozitīvi, ka pēc projekta aktivitāšu noslēgšanās Zilākalna pagastā vingrošanas turpinās, izmantojot projektā iegādāto inventāru pašvaldības telpās kultūras namā. Maksas nodarbības Zilākalna Kultūras namā notiek trešdienās plkst. 19.00-20.00, vada trenere Madara, vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni 26148882.

Projekta ietvaros vingrošanas fizioterapeita vadībā turpmāk vairs nav plānotas, tā vietā rudenī iedzīvotājiem, īpaši senioriem, tiks piedāvāts apmeklēt vingrošanas nodarbības peldbaseinā. Informācija par pieteikšanos tiks publicēta septembra mēnesī Valmieras novada pašvaldības mājaslapā un Kocēnu apvienības Facebook lapā.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/090 “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Valmieras novada Kocēnu apvienības iedzīvotājiem”. Projekta mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību Kocēnu apvienībā.