Zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamā aprīkojuma iegāde

Zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamā aprīkojuma iegāde

Projekta iesniedzējsValmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš2021. gada oktobris – 2021. gada decembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas3901.14 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums1047.39 EUR
Projekta mērķisVeicināt Valmieras novada teritorijā esošo ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības pasākumus, iegādājoties mūsdienīgu aprīkojumu.
Projekta galvenās aktivitātesDivu binokļu un četru sporta kameru iegāde.
RezultātiUzlabotas iespējamo pārkāpēju novērošanas iespējas Valmieras novada ūdenstilpēs.
Nodrošināta iespēja detalizēti fiksēt makšķernieku un zvejnieku pārbaudes.
Publicitāte