Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieku ezerā 2021. gadā

Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieku ezerā 2021. gadā

Projekta iesniedzējs:Burtnieku novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2021. gada marts – 2021. gada septembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:19641,51 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:4641,51 EUR
Projekta mērķis:Uzlabot plēsīgo zivju dabisko dzīvotņu kvalitāti, atjaunot plēsīgo zivju nārsta vietas Burtnieku ezerā.
Projekta galvenās aktivitātes:Ihtiofaunas izpēte, niedru/meldru pļaušana 15 ha platībā, izkraušana, transportēšana uz novietni.
Rezultāti:Palielinātas līdaku nārsta teritorijas platības par aptuveni 15 ha, paaugstinot to dabisko produktivitāti, uzlabota dabisko dzīvotņu kvalitāte.
Publicitāte:https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/7622/