“Zaļie dzelzceļi II” (“Green Railway II/ Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia”)

“Zaļie dzelzceļi II” (“Green Railway II/ Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia”)

Projekta nosaukumsZaļie dzelzceļi II (Green Railway II/ Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia)
Nr.EE-LV00057
PartneriPartneri Latvijā:
Valmieras novada pašvaldība
Biedrība “Latvijas Zaļo ceļu asociācija” – vadošais partneris
Cēsu novada pašvaldība
Gulbene novada pašvaldība
Smiltenes novada pašvaldība
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Kurzemes plānošanas reģions
Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Partneri Igaunijā:
University of Tartu
NGO Avijõe Selts
NGO Foundation of Haapsalu and Läänemaa Museums
Valga Municipality
Mulgi Municipality
Estonian Museum Railway in Lavassaare
Īstenošanas periods2023. gada 1.oktobris – 2026. gada 31.septembris
IzmaksasProjekta plānotās kopējās izmaksas       1 130 275 EUR, t.sk.:     
Valmieras novada pašvaldības, kā Projekta partnera kopējās attiecināmās izmaksas              148 270 EUR  
        
no kurām:
finanšu instrumenta finansējums  118 616 EUR,                    
Valmieras novada pašvaldības finansējums     14 827 EUR                     
valsts budžeta līdzfinansējums   14 827 EUR
Projekta mērķisVeicināt ilgtspējīgu tūrismu Igaunijas-Latvijas pierobežas zonā, attīstot bijušo dzelzceļa līniju piemērošanu nemotorizētajam transportam, atpūtas vietu izveidi un bijušo dzelzceļa infrastruktūras objektu piemērošanu tūrismam
Sagaidāmie projekta rezultāti Valmieras novadāTūristu skaita pieaugums, t.sk. Valmieras novadā,bij. dzelzceļa līnija no Rūjienas līdz Igaunijas robežai ir atbrīvota no veģetācijas, dzelzceļa gulšņiem, kā arī labiekārtota, lai tā būtu pieejama tūristiem, velosipēdistiem, gājējiem, izveidotais maršruts ir marķēts, uzstādītas nepieciešamās ceļazīmes, norādes un informatīvie stendi,uzstādīts velobraucēju un kājāmgājēju skaitītājs,Valmieras dzelzceļa stacijas tuvumā ir uzstādīta nojume divriteņiem,notikusi zināšanu apmaiņa starp velotūrismā un Projektā iesaistītajiem
Igaunijas – Latvijas programmas mājas lapahttps://estlat.eu/en