Valmieras novada pašvaldības projektu konkursi

Valmieras novada pašvaldības projektu konkursi

26.01.2024.

Valmieras novada pašvaldības projektu konkursos atbalstītas 27 idejas

Valmieras novada pašvaldības dome apstiprinājusi pašvaldības projektu konkursu rezultātus bērnu un jauniešu nometņu rīkošanai, kultūras norišu īstenošanai un aktīva, sportiska dzīvesveida popularizēšanai. Līdzfinansējums 47 156 EUR apmērā piešķirts 27 ideju īstenošanai. Plašāk šeit.

PROTOKOLS

23.10.2023.

Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un nometņu projektu konkurss 2024

Lai veicinātu Valmieras novada bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veidotu daudzveidīgu kultūrvidi un sporta veidu attīstību, līdz 10. novembrim pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus 2024.gada projektu konkursos. 

Vairāk: ŠEIT

18.01.2023.

Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un nometņu projektu konkursā apstiprināti 30 projekti

Lai veicinātu daudzpusīgu, veselīgu bērnu un jauniešu attīstību, pilnveidotu kultūrvidi un padarītu daudzveidīgāku kultūras pasākumu piedāvājumu Valmieras novadā, pagājušā gada nogalē Valmieras novada pašvaldība izsludināja projektu pieteikumu pieņemšanu izglītības, kultūras un sporta konkursos.

Projektu konkursos galvenā mērķauditorija, organizējot nometnes, ir bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Sporta un kultūras projektu konkursos – jebkura sabiedrības mērķauditorija.

Kopumā pašvaldība saņēma trīsdesmit deviņus pieteikumus no dažādām organizācijām un uzņēmumiem. Finansiālu atbalstu pasākumu rīkošanai saņēma 30 projekti par kopējo summu 51 569 EUR.

Īstenojot bērnu un jauniešu nometņu projektus, mērķis ir veicināt saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, sekmējot daudzpusīgu, veselīgu bērnu un jauniešu attīstību ikvienā vecumā savas dzīvesvietas tuvumā. Projektu ietvaros būs iespēja apgūt dažādus sporta veidus, iegūt zināšanas par savstarpējo komunikāciju un pašizaugsmi. Atbalstīto projektu aktivitātes palīdzēs bērniem no sociālā riska ģimenēm, veicinās bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā. Bērni un jaunieši piedalīsies daudzveidīgās, radošās un fiziskās aktivitātēs ar pasaku, mākslas, kustību, dejas elementiem, orientēšanos, vieglatlētiku un peldēšanu.

Kultūras projektu konkursa mērķis ir atbalstīt iniciatīvas sabiedriski nozīmīgu projektu izstrādē un realizācijā, tā sniedzot vērtīgu papildinājumu daudzveidīgajai kultūrvidei Valmieras novadā. Realizētie projekti bagātinās pasākumu piedāvājumu, veicinās radošo nozaru attīstību un jaunrades procesu. Projektu aktivitātēs varēs iepazīt vietējo ērģeļu vērtību un to nozīmi vēstures un mūsdienu kontekstā. Būs iespēja piedalīties dažādās radošās darbnīcās, meistardarbnīcās, izglītojošās lekcijās. Kultūras programmu bagātinās arī laikmetīgās mākslas projekti, dzīvās mūzikas koncerti, teātra izrādes un kamermūzikas koncerti.

Popularizējot veselīgu dzīvesveidu, sportu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, ir atbalstītas vairākas iniciatīvas un sabiedriski nozīmīgi sporta nozares projekti. Šajos projektos īstenos gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, piemēram, vindsērfingā, skriešanā un nūjošanā, aerobikā un vingrošanā, kā arī cīņu šovā. Norisināsies arī Boccia spēles turnīrs – cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. Konkursa mērķis ir veicināt attīstītās un labiekārtotās sporta infrastruktūras Valmierā un Valmieras novadā izmantošanu ikvienam aktīvās atpūtas cienītājam. Sportam un aktīvam dzīvesveidam Valmieras novadā ir nozīmīga loma ne tikai Vidzemes reģionā, bet arī Latvijas mērogā. To apliecināja šogad saņemtais “Gada sporta pašvaldības” tituls.

Projektu konkursos apstiprinātās idejas organizācijas un uzņēmumi realizēs Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz 2023. gada beigām.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras Kultūras centra kultūras projektu vadītāju Sintiju Milbergu pa tālr. 20436868 vai e-pastu: .

PROTOKOLS

8.11.2022.

Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un nometņu projektu konkurss

Lai veicinātu Valmieras novada bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veidotu daudzveidīgu kultūrvidi un sporta veidu attīstību, līdz 9. decembrim pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus 2023.gada projektu konkursos. 

Pašvaldība ir noteikusi projektu konkursu prioritātes:

1. Bērnu un jauniešu nometņu konkursā:

 • nometnes un aktivitātes, kas veicina jauniešu interesi par vides zinātnēm, tehnisko jaunradi;
 • nometnes, kas rosina jauniešu interesi par uzņēmējdarbību, attīsta un veido līderības prasmes;
 • nometnes, kas rosina bērnu un jauniešu talantu attīstību kultūrizglītībā;
 • nometnes, kas veicina svešvalodu apguvi;
 • nometnes, kas veicina bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu;
 • nometnes, kas nodrošina sporta pamatprasmju apguvi un/vai vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšanu (peldēšana, velobraukšana, vingrošana u.c.).

2. Kultūras projektu konkursā:

 • projekti, kas atbilst “Dinamiskās pilsētas” (Valmiera – EKG2027) pieteikuma 3 galvenajiem kritērijiem (laikmetīgi, starptautiski, iesaistoši) un stiprina Valmieras novada kā nacionāla un starptautiska līmeņa kultūras galamērķa identitāti;
 • projekti, kas ar saturiski kvalitatīvu un profesionālu piedāvājumu papildinās lielākos kultūras pasākumus Valmieras novadā (piemēram Valmieras pilsētas svētki, Kokmuižas svētki, Plostnieku svētki utml.);
 • projekti, kas paredz aktīvu novada iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs;
 • projekti, kas paredz starpdisciplināru un inovatīvu kultūras aktivitāšu vai produktu veidošanu, t.sk. saturiski kvalitatīvu kultūras pasākumu vai produktu piedāvājumu rudens – ziemas periodā.

3. Sporta projektu konkursā:

 • projekti, kas īsteno tautas sporta aktivitātes, it īpaši rudens un ziemas sezonā, darba dienu vakaros un/vai ārpus Valmieras novada pilsētām un pagastu centriem (tālākās novada apdzīvotās vietas);
 • projekti, kas veicina jaunu un netradicionālu sporta veidu attīstību novadā;
 • senioru un sporta veterānu sporta aktivitātes, pasākumi;
 • valsts svētkiem veltītas tematiskās sportiskās aktivitātes un pasākumi;
 • semināru, meistarklašu cikli un pasākumi (tikšanās ar olimpiešiem, PČ dalībniekiem, sporta speciālistiem).

Bērnu un jauniešu nometņu konkursā galvenā mērķgrupa ir bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem, tai skaitā bērni un jaunieši no sociālā riska ģimenēm, bet sporta un kultūras projektu konkursos – jebkura sabiedrības mērķgrupa.

Atbilstoši nolikumam “Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un nometņu projektu konkursi”, pretendenti drīkst iesniegt vienu projekta ideju katrā no projektu konkursiem. Projektu konkursos var piedalīties juridiskas personas (komercsabiedrības, nodibinājumi un biedrības) un izglītības iestādes.

Projektu konkursos apstiprinātās idejas ir jārealizē Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz 2023. gada beigām. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz 50% apmēram no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam nebūs mazāks par 200 EUR un lielāks par 3000 EUR.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2022. gada 9. decembra plkst. 16.00 pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, elektroniski uz e-pastu: vai pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV‑4201.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras Kultūras centra kultūras projektu vadītāju Sintiju Milbergu pa tālr. 20436868 vai e-pastu:

Projekta dokumenti:

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA /KULTŪRA, SPORTS

PIETEIKUMA VEIDLAPA /NOMETNES

BUDŽETA TĀMES PARAUGS