Projekts “Līdzdarbojies skolēnu pašpārvaldē 2023”

Projekts “Līdzdarbojies skolēnu pašpārvaldē 2023”

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Projektu īstenoValmieras novada pašvaldība
Projekta nosaukumsLīdzdarbojies skolēnu pašpārvaldē
Projektā iesaistītās izglītības iestādesValmieras Viestura vidusskola
Valmieras 5. vidusskola
Valmieras 2. vidusskola
Valmieras Valsts ģimnāzija
Kocēnu pamatskola
Naukšēnu vidusskola
Līguma numursNR. VP2023/3-10
Projekta īstenošanas termiņšNo 15.08.2023. līdz 31.12.2023.
Projekta finansējums7200 EUR
Projekta mērķisProjekta mērķis bija pēc Covid-19 pandēmijas spēcīgās ietekmes skolēnu pašpārvalžu darbības pārrāvuma atkal ar jauniem spēkiem, jauniešu idejām iedzīvināt ticību, ka jauniešiem ir jauda, spēks un idejas kā stiprināt Valmieras novada skolu pašpārvalžu darbību nodrošinot to attīstību, sekmējot skolēnu labbūtību un aktīvu pilsonisko līdzdalību.
Projekta galvenās aktivitātesValmieras Viestura vidusskola: organizēts pašpārvalžu jauniešu forums “Es – jaunietis, te – tagad” atklāšanas pasākums, trīs dažāda satura domnīcas – “Kas notiek manā makā un ko ar to darīt?””, ”Vesels prāts un vesels es!”, “Kā īstenot savu potenciālu, vai es to varu?””, pēc pasākuma diskusija “!” un foruma noslēguma izvērtēšanas vakara pasākums.

Valmieras 5. vidusskola: Domes pārstāvju saliedēšanās diena. Neformālas aktivitātes piesaistot izaugsmes treneri, mērķis ir palīdzēt domes jauniešiem atvērties un kļūt saliedētai komandai, kā arī iepazīt vienam otru neordinārās situācijās un strādājot pie kopīga mērķa sasniegšanas skolas ikdienas dzīves uzlabošanai. Skolēnu Domes pārstāvjiem – meistarklase – T-kreklu un/vai auduma maisiņu apdruka ar uzrakstu “Skolēns skolēnam” un/vai skolas logo. Domes pārstāvji vadīs auduma apdrukāšanas meistarklases un saliedēšanās spēles, iekļaujot jaunos dalībniekus skolas domes komandā. Caur neformālo izglītības metodi “depates” pārrunātas skolēnu radošās idejas.

Valmieras 2. vidusskola: popularizējot skolēnu pašpārvaldi, skolēni vēlas celt tās prestižu un ieinteresēt pēc iespējas vairāk skolēnu. Tā kā pašpārvaldei nav sava logotipa un apģērba ar simboliku, vēlamies to izstrādāt, laipašpārvalde kļūtu atpazīstama. Lai izveidotu logotipu, tiks izsludināts konkurss starp visiem skolēniem. No skolēnu pašpārvaldes, vecāku un skolotāju padomes un administrācijas tiks ievēlēta žūrija, kas izvērtēs trīs atbilstošākos logo. Pēc tam tiks veikta atklāta aptauja starp visiem skolēniem.

Valmieras Valsts ģimnāzija: vēlamies attīstīt savas prasmes laika plānošanā un efektīvā mācīšanās procesā, lai mazinātu stresa cēloņus. Lai saliedētu pašpārvaldes dalībniekus, uzsākot darbību jaunajā mācību gadā, tiks organizēts pārgājiens ar aktivitātēm, kas palīdz izzināt, kas ir iekļaušana, izmantojot neformālās izglītības metodes. Lai atrastu sev efektīvāko mācīšanās metodi, kā arī iepazīt laika plānošanas metodiku, tiks izstrādāta E-aptauja “Kā tu mācies?”, rīkotas lekcijas par dažādām mācīšanās formām un laika plānošanu, E-aptauja “Kā tu tagad mācies?”. Lai kopīgi radītu iekļaujošu un estētisku vidi skolā un tās teritorijā, tiks izveidota aptauja “Interaktīvu vides objektu idejas”. Interaktīvu vides objektu dizaina metu konkurss, iesaistot ikvienu. Tiešās mērķauditorijas balsošana par vides objekta piemērotāko ideju. Interaktīvu vides objektu par iekļaušanas tēmu kopīga radīšana.

Kocēnu pamatskola: tiek izveidota skolēnu padome, organizēts skolēnu padomes saliedēšanas un apmācību pasākums, lai izveidotu darba plānu mācību gadam, izvirzot uzdevumus, vienojoties par darba grupām un atbildīgajiem projekta aktivitāšu realizēšanai. Apmācībās iecerētas aktivitātes, kas palīdzētu izprast iekļaušanas nozīmi un nepieciešamību skolā. Skolēnu padome izstrādā aptaujas anketu “Mobings mūsu skolā?”, ko aizpilda 5.-9. klašu skolēni. Brošūras “Tu esi viens no mums! Mēs esam Kocēnu pamatskolā” izveide. Dažādības nedēļa, kur katra nedēļas diena tiks veltīta kādai sociālai problēmai, ar ko katram no mums nākas skolā sastapties.

Naukšēnu vidusskola: skolēnu pašpārvalžu forums. 7. – 12. klašu skolēnu pašpārvaldes, kuras iegūst zināšanas par līdzdalību un pēc tam to pielieto savā skolas sabiedriskajā dzīvē.
Rezultāti
Publicitāte