Projekts “Atkal satikties”

Projekts “Atkal satikties”

Projekta īstenotājsValmieras novada pašvaldība
Projekta nosaukums“Atkal satikties”
Finansēšanas avotsFinansē no Valsts budžeta programmā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”
Projekta īstenošanas termiņšNo 2021. gada 1. jūlija līdz 30. oktobrim
Projekta izmaksas 10 000 EUR
Projekta mērķisProjekta mērķis ir īstenot aktivitātes, kas balstītas uz jauniešu vajadzībām un vēlmēm, kas paaugstinātu kompetences un ļautu iepazīt pašiem sevi. Aktivitātes palīdzēs jauniešiem atgriezties sabiedrībā, mazinās Covid-19 radīto seku ietekmi un veicinās emocionālo labklājību saņemot atbalstu no jaunatnes darbiniekiem.
Projekta aktivitātesMērķa grupa ir Rūjienas apvienībā dzīvojošie un tie kas mācās Rūjienā jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, kuri Covid-19 pandēmijas rezultātā lielāko daļu 2020./2021. gada mācību sezonu ir pavadījuši attālinātās mācībās un nav bijusi iespēja satikties, socializēties un iesaistīties aktivitātēs. Jauniešiem ir ietekmēta psihoemocionāla veselība, socializēšanās spējas, zudusi motivācija un pazeminājušās sekmes.
Lai to mazinātu un palīdzētu jauniešiem atgriezties sabiedrībā un līdzdarboties savas vides veidošanā projektā paredzētas sekojošas aktivitātes:
1) Iekārtojam savu vidi paši – jauniešu āra telpas sakārtošana un iesaiste vides uzlabošanā nokrāsojot Jauniešu šķūņa āra sienas un apgūstot darba iemaņas;
2) Nāc uzspēlēt – Jauniešu brīvprātīgo komanda veicinās citu jauniešu iesaisti āra spēļu organizēšanā piedāvājot 8 spēļu dienas Rūjienas novada teritorijā dzīvojošiem jauniešiem;
3) Komanda vai ES – 2 dienu izaicinājums jauniešiem iejusties komandā, būt daļa no tās un ieklausīties sevī un līdzcilvēkos, tiks celta jauniešu pašapziņa izzinot sevi dabā un veicot komandu saliedējošus uzdevumus, nakšņojot pie dabas un pieņemot Burtnieka ezera izaicinājumu;
4) Pārgājiens vides izzināšanai – 1 dienas pārgājiens jauniešu emocionālās saiknes stiprināšanai, apgūst jaunas prasmes izmantojot jūras resursus – SUP dēļu prasmi, dabas vērtības veidojot pūķus, komandas spēku veicot 20km garu pārgājienu gar jūras krastu;
5) Karjeras izziņas pārgājiens – 1 dienas pārgājiens jauniešu emocionālās saiknes stiprināšanai, apgūst jaunas zināšanas un personības izaugsmes kompetences karjeras un vides jomā;
6) Laivu brauciens komandas stiprināšanai – divi 2 dienu laivu braucieni pa Gauju, kas paaugstinās jauniešu kompetences komandas saliedēšanas un dzīves izaicinājumu jomā, palīdzēs jauniešiem sagatavoties turpmākam mācību gadam un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku;
7) Satikšanās prieks – divas vienas dienas grupas saliedēšanas aktivitātes, kas veicinās savstarpējo sadarbību, cels pašapziņu un mazinās Covid-19 seku ietekmi uz jauniešu psihoemocionālo veselību;
8) Sporto visi – 1 dienas noslēguma pasākums viesiem Rūjienas jauniešiem, izvērtējot sasniegtos rezultātus, veicinot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu ārpus skolas, balstoties uz jauniešu vēlmēm.
RezultātiProjekta rezultātā jaunieši būs apguvuši jaunas prasmes, iesaistījušies vides veidošanā, mazinājuši psihoemocionālo spriedzi, saturīgi pavadījuši brīvo laiku ārpus skolas, atgriezušies sabiedrībā kopā ar vienaudžiem. Aktivitātes ietekmēs katru jaunieti individuāli, jo tiks celta pašapziņa, iepazītas stiprās un vājās puses, izveidots ciešāks kontakts jaunatnes darbiniekiem ar jauniešiem, mazināts risks, ka jaunieši ir gatavi atgriezties skolā un gatavi turpmākam darbam. Šī projekta aktivitātes ilgtermiņā atgriezīs saikni starp jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, palīdzēs turpināt kopīgi plānot aktivitātes, kas balstītas uz jauniešu vēlmēm un vajadzībām.