Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un pievilcīgu atpūtas zonu attīstība dabā

Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un pievilcīgu atpūtas zonu attīstība dabā

Projekta iesniedzējsValmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņšLīdz 2021. gada 31. jūlijam
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas699 500,00 EUR no kuriem līdz 90% finansējuma piesaistīts no Eiropas Savienības struktūrfondiem
Pašvaldības līdzfinansējums69 950,00 EUR
Projekta mērķiInovatīvu videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana dabā un pilsētvidē, veicinot dabas aizsargājamo teritoriju un parku efektīvu izmantošanu, kā arī tūrisma un brīvā laika pavadīšanas iespēju attīstīšanos.
Projekta galvenās aktivitātes Projekta ietvaros plānots uzbūvēt dažāda veida skatu torņus ar demonstrēšanas centriem (“zaļajām klasēm”) un zaļo paviljonu, kas aprīkoti ar viedām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām. Saražotā elektroenerģija tiks izmantota energoefektīva (LED tipa) apgaismojuma nodrošināšanai.
Rezultāti“Zaļo torņu” infrastruktūras objekti ir torņi un skatu platformas dabas vērošanai gan klātienē, gan attālināti caur web platformu www.exploregreentowers.eu ar augstas izšķirtspējas video kamerām dienas un nakts režīmā no 4 objektiem (Rūjienā – Rūjas upes palienē, Cēsīs – Žagarkalnā, Gdovā – Peipusa (Čudskoje) ezera krastā, Kingiseppā – promenāde Lugas upes krastā), līdzās šiem objektiem paredzēts izveidot t.s. “zaļās klases” skolēnu un dabas vērotāju apmācību un praktisko nodarbību vajadzībām.