Diennaktī maksimāli pieļaujamās piesārņojuma slodzes uz Rīgas jūras līci

Diennaktī maksimāli pieļaujamās piesārņojuma slodzes uz Rīgas jūras līci

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība, Igaunijas Vides ministrija, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2020. gada 1. maijs – 2022. gada 31. maijs
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:304 804,00 EUR
Partneru līdzfinansējums:45 720,60 EUR
Projekta mērķis:1) Izstrādāt, pārbaudīt un popularizēt jaunu metodiku piesārņojošo vielu maksimālo pieļaujamo diennakts slodžu novērtēšanai, lai samazinātu biogēnu slodzi Rīgas līcī.
2) Iesaistīt mērķgrupas izvēlētajās pilotteritorijās (Pērnavas upe un tās pietekas Igaunijā, Salaca un tās pietekas Latvijā), lai panāktu vienošanos par jauniem/efektīvākiem pasākumiem piesārņojuma samazināšanas mērķu sasniegšanai šajās teritorijās.
Projekta galvenās aktivitātes:1) Izstrādāt jaunu metodiku, kas sniegtu iespēju izvērtēt nepieciešamo un potenciālo slāpekļa un fosfora upju slodžu samazinājumu, lai veicinātu upju, ezeru un jūras piekrastes ekoloģiskās kvalitātes kritēriju sasniegšanu.
2) Pārbaudīt izstrādāto metodiku izvēlētajās Latvijas un Igaunijas pilotteritorijās (Salacas un Pērnavas upju baseini), kas ietekmē biogēnu slodzes Rīgas līcī.
3) Veikt upju baseinu analīzi, lai tajos noteiktu nozīmīgākos biogēnu piesārņojuma avotus, kas palīdzētu atbilstošu biogēnu slodžu samazināšanas pasākumu izstrādē.
Publicitāte:https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/7385/
https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/7146/