Dārza pērles ikvienam (Garden Pearls II/ Garden Pearls for all)

Dārza pērles ikvienam (Garden Pearls II/ Garden Pearls for all)

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir image-2-1024x300.png
NosaukumsDārza pērles ikvienam (Garden Pearls II/ Garden Pearls for all)
Nr.EE-LV00038
PartneriPartneri Latvijā:
Valmieras novada pašvaldība
Biedrība “Vidzemes tūrisma asociācija” – vadošais partneris
Madonas novada pašvaldība
Gulbene novada pašvaldība
Smiltenes novada pašvaldība
Rīgas plānošanas reģions
Kurzemes plānošanas reģions
Pašvaldības aģentūra “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra”
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts
Biedrība “Dārza pērles”
Biedrība “OLERU MUIŽA”
Bīriņu pils kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biedrība

Partneri Igaunijā:
University of Tartu
Estonian Rural Tourism
Pärnu City Government
Viljandi Municipality
Foundation Tõstamaa Manor
Municipal Agency “Cesu Municipality Tourism Development Agency”
Īstenošanas periods2023. gada 1.novembris – 2026. gada 31.oktobris
IzmaksasProjekta plānotās kopējās izmaksas                                                                       1 155 991 EUR,
t.sk.:     
Valmieras novada pašvaldības, kā Projekta partnera kopējās attiecināmās izmaksas    31 850 EUR      
     
  no kurām:                     
finanšu instrumenta finansējums     25 480 EUR,                     
Valmieras novada pašvaldības finansējums   3 185 EUR                    
  valsts budžeta līdzfinansējums                  3 185 EUR
Projekta mērķisVeicināt ilgtspējīgu tūrismu Igaunijas-Latvijas pierobežas zonā, attīstot cilvēkiem ar invaliditāti, ierobežotām pārvietošanās spējām vai citām īpašām vajadzībām (ģimenes, vecāka gadagājuma cilvēki) pieejamu dārzu, parku un dabas vietu tīklu
Sagaidāmie projekta rezultāti Valmieras novadāTūristu skaita pieaugums, t.sk. Valmieras novadā,Valmieras novadā Burtnieku muižas parkā:  atjaunoti celiņi aptuveni 300 m garumā, tos piemērojot izmantošanai personām ar invaliditāti, uzstādīti personām ar invaliditāti piemēroti informācijas stendi izstrādāta dārza tūrisma piedāvājumu atspoguļojoša (projekta Dārza pērles) mājas lapa,sagatavotas vadlīnijas dārzu tūrismā iesaistītajiem,notikusi zināšanu apmaiņa starp dārzu tūrismā un Projektā iesaistītajiem
https://estlat.eu/en