Dabas takas izveide pie Burtnieka smilšakmens atsegumiem

Dabas takas izveide pie Burtnieka smilšakmens atsegumiem

Projekta iesniedzējs:Burtnieku novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2020. gada 30. jūlijs – 2021. gada 7. septembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:7955,60 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:3455,60 EUR
Projekta mērķis:Iedzīvotāju izglītošana par vietējām dabas un kultūras vērtībām, to nozīmi, izveidojot dabas taku pie Burtnieka smilšakmens atsegumiem un Burtnieku vecās kapsētas, padarot tos pieejamus plašākai sabiedrībai.
Projekta galvenās aktivitātes:Takas sākumpunktā plānots izvietot lielu informācijas stendu, kas vienā daļā saturēs informāciju par dabas liegumu, bet otrā daļā – par veco kapsētu. Visas takas garumā, krustpunktos tiks izvietotas norādes zīmes, lai apmeklētāji varētu viegli orientēties. Stāvkrasta pakājē 4 vietās tiks izvietoti mazie informācijas stendi, kas saturēs informāciju par dabas vērtībām. Takas abos galos paredzēts izveidot jaunas kāpnes, lai nokāpšana un uzkāpšana būtu droša.
Publicitāte:https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/7637/