Precizēti mājas karantīnas ievērošanas nosacījumi izglītības procesā

Precizēti mājas karantīnas ievērošanas nosacījumi izglītības procesā

Pirmsskolas izglītības pakāpē tie bērni, kas noteikti kā kontaktpersonas savā izglītības iestādē, turpmāk varēs neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai turpinātu piedalīties klātienes izglītības procesā vai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu. Lai turpinātu klātienes izglītības procesu, bērnam nav nepieciešams veikt testu.

Taču, ja kontakts ar inficētu personu būs saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā, tad pirmsskolas izglītībā iesaistītais bērns varēs atgriezties klātienes izglītības procesā tikai tad, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu pagājušas ne mazāk kā 10 dienas. Tāpat mājas karantīnu, kas uzsākta pēc pēdējā kontakta ar inficētu personu, bērns joprojām varēs noslēgt arī ar testu, kas veikts laboratorijā ne agrāk kā septītajā dienā.

Šie nosacījumi attiecas uz pirmsskolas vecuma bērniem arī interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Skolēni pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, un izglītības iestādē nodarbinātie un izglītojamo asistenti, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, ja tiek veikta šo personu rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam. Šis nosacījums ir spēkā jau no šīs nedēļas sākuma, 14. februāra, un tas neattiecas uz profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.

Izglītības un zinātnes ministrija vērš uzmanību uz izmaiņām saistībā ar gadījumiem, kad kontakts ar inficētu personu ir saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā un šis kontakts turpinās. Arī šādos gadījumos izglītojamais (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē), izglītības iestādē nodarbinātais vai izglītojamā asistents var turpināt mācības un darbu klātienē, ja tiek veikta šo personu rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam. Šie nosacījumi neattiecas uz profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.

Detalizētāka informācija par mājas karantīnas ievērošanu pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

Izglītības un zinātnes ministrija atgādina, ka pilngadīgiem izglītojamiem vai nepilngadīgā bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums informēt izglītības iestādi, ja bērns ir inficējies ar Covid-19, atrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā. Tāpat jāatceras, ka klātienē izglītības iestādi drīkst apmeklēt tikai tad, ja nav saslimšanas simptomu.

Vienlaikus izglītojamais, tostarp pirmsskolas izglītības pakāpē, izglītības iestādē nodarbinātais vai izglītojamā asistents ir tiesīgs mājas karantīnas laikā tomēr nedoties uz izglītības programmas īstenošanas (vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas) vietu klātienē.

Tāpat joprojām saglabājas iespēja mājas karantīnu, kas uzsākta pēc pēdējā kontakta ar inficētu personu, noslēgt arī ar ne agrāk kā septītajā dienā laboratorijā veiktu testu, ja rezultāts ir negatīvs.

Jaunās prasības piemērojamas arī attiecībā uz jau uzsāktajām mājas karantīnām. Tas nozīmē, ka pēc grozījumu stāšanās spēkā šobrīd mājas karantīnā esošie izglītojamie (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības pakāpē, ja kontakts ar inficētu personu ir saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā un šis kontakts turpinās), izglītības iestādē nodarbinātie un izglītojamo asistenti var atgriezties klātienes izglītības procesā. Pirms atgriešanās klātienes izglītības procesā nav nepieciešams veikt testu.

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 2022. gada 15. februārī pieņemti valdībā.  

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa