PMLP izstrādājusi ērti lietojamu migrācijas rīku un uzsāk migrācijas informatīvā tālruņa pilotprojektu

info tālrunis

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izstrādājusi ērtu un funkcionālu migrācijas rīku ārzemniekiem, kuri plāno uzturēties vai jau uzturas Latvijā un vēlas pārskatāmi iepazīties ar dokumentu iesniegšanas procesu. Tāpat, lai ātri un ērti sniegtu aktuālāko informāciju par migrācijas jautājumiem, uzsākts migrācijas informatīvā tālruņa pilotprojekts.

Migrācijas rīks ir pieejams Pārvaldes tīmekļa vietnes www.pmlp.gov.lv sadaļā “Uzturēšanās atļaujas” – ‘’Uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas kārtība’’. Tajā iespējams iegūt detalizētu informāciju par dokumentu iesniegšanas procesu, apmaksas nosacījumiem un dokumentu saņemšanu gadījumos, ja plānots iesniegt pirmreizējo uzturēšanās atļauju, atkārtotu uzturēšanās atļauju, pieprasīt Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā vai reģistrēt uzturēšanās atļauju.

Rīks izveidots, lai ļautu klientiem mūsdienīgi un ērti iepazīties ar lielo informācijas apjomu, kas saistīts ar pirmreizēju un atkārtotu uzturēšanās atļaujas iesniegšanu. Šī informācija jau iepriekš bija pieejama Pārvaldes mājaslapā, taču līdz šim nebija apkopota vienuviet ērtā un pārskatāmā veidā.

Būtiski ņemt vērā, ka migrācijas rīks tikai sniedz informāciju par dokumentu iesniegšanas procesu, – iesniegt dokumentus uzturēšanās atļauju iegūšanai tajā nav iespējams.

Savukārt migrācijas informatīvais tālrunis 67209600 izveidots, lai nodrošinātu ātru un ērtu informācijas ieguvi tiem Pārvaldes klientiem, kuriem, lai likumīgi uzturētos Latvijā, nepieciešams noformēt uzturēšanās dokumentus – vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Migrācijas informatīvajā tālrunī varēs arī iegūt atbildes uz jautājumiem par pagaidu aizsardzības statusa piešķiršanu, uzturēšanās atļauju vai vīzu anulēšanu Ukrainas valstpiederīgajiem.

Migrācijas informatīvā tālruņa pilotprojekta ieviešana ļaus pilnveidot Pārvaldes centrālā informatīvā tālruņa klientu apkalpošanas servisu, pārvirzot daļu klientu uz jauno informatīvo tālruni. Tas ļaus efektīvāk un ātrāk apkalpot klientus, kuri vēlas saņemt konsultāciju, zvanot uz centrālo informatīvo tālruni. Klientu jautājumi turpmāk tiks sadalīti atbilstoši specifikai: centrālais informatīvais tālrunis vēl arvien konsultēs par vispārīgiem jautājumiem, savukārt migrācijas informatīvais tālrunis – tikai par ielūgumu, izsaukumu, uzturēšanās atļauju un vīzu jautājumiem.

Šobrīd informatīvā tālruņa pilotprojekts tiek īstenots līdz 19. decembrim, lai pārliecinātos par klientu interesi, kā arī pakāpeniski papildinātu konsultējamo tēmu loku, balstoties uz klientu uzdotajiem jautājumiem. Klientiem migrācijas informatīvais tālrunis būs pieejams darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00.

Migrācijas rīka izstrāde un migrācijas informatīvais tālrunis tiek finansēti no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada programmas projekta Nr. PMLP/PMIF/2017/3 “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība”.

Migrācijas infotālruņa darbību nodrošina Pārvaldes ārpakalpojuma sniedzējs SIA TET.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes

Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

, 67219185