Pludmales volejbola laukuma izveidošana (2023)

Pludmales volejbola laukuma izveidošana (2023)

Pludmales volejbola laukuma izveidošana (2023)

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Poķi”
Pašvaldības finansējums: EUR 998
Projekta mērķis: Izveidot publiski pieejamu volejbola laukumu gan ciemata iedzīvotājiem un viņu viesiem, gan visiem novada iedzīvotājiem. Labiekārtot un sakārtot ciemata teritoriju, ciemata iedzīvotājiem radīt iespēju nodarboties ar sportiskām aktivitātēm ciemata teritorijā,  pilnveidot ciemata jauniešu brīvā laika pavadīšana un veicināt aktīvas atpūtas piekopšanu, kā arī veicināt ciemata iedzīvotāju savstarpējo saskarsmi.
Paveiktais: Ciematā Poķi izveidots pludmales volejbola laukums. Tas ir publiski pieejams gan ciemata iedzīvotājiem un viņu viesiem, gan visiem novada iedzīvotājiem. Lai turpmākās vasaras būtu aktīvas un interesantas, nākamā gada vasaras mēnešos plānots organizēt volejbola spēles ar veicināšanas balvu pasniegšanu.