Plānotas izmaiņas siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifā Kocēnu ciemā

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kokskaidu granulu cenu izmaiņām

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” 2022. gada 25. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7, noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 26. novembra lēmuma Nr. 155 (protokols Nr. 51, 3. p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kocēnu komunālā saimniecība” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” 7. punktu.

Sabiedrisko pakalpojumu veids – siltumenerģijas apgādes pakalpojumsSpēkā esošais tarifs (EUR, bez PVN)Piedāvātais tarifs (EUR, bez PVN)Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Valmieras novads, Kocēnu ciems58,2262,09+ 6,65 %

Noteiktā (piedāvātā) tarifa stāšanās spēkā datums: 2022. gada 1. maijs.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kokskaidu granulu cenu izmaiņām. Kokskaidu granulas uzņēmums izmanto siltumenerģijas ražošanā, lai nodrošinātu karstā ūdens padevi laikā, kad nav apkures sezona.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem un noteikto (piedāvāto) tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas gala tarifiem lietotājs var SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes locekli Māri Heinolu pa tālruni 20217455.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, LV-4220, e-pasts: , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: septiņu dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”, saite uz publikāciju.