Plānotas izmaiņas siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifā Bērzaines ciemā

Siltumenerģijas ražošanā Bērzaines ciemā izmanto kokskaidu granulas

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” 2022. gada 25. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7, noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 26. novembra lēmumu “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kocēnu komunālā saimniecība” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids – siltumenerģijas apgādes pakalpojumsSpēkā esošais tarifs (bez PVN)Piedāvātais tarifs (bez PVN)Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Valmieras novads, Bērzaines ciems63,6979,29+ 24,49%

Noteiktā (piedāvātā) tarifa stāšanās spēkā datums: 2022. gada 1. marts.

Uzņēmums skaidro, ka spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar koskaidru granulu cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem un noteikto (piedāvāto) tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas gala tarifiem lietotājs var SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māri Heinolu pa tālruni 20217455.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasta, Valmieras novadā, LV-4220, e-pasts: , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, e- pasta adrese: septiņu dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”. Saite uz publikāciju.