Plāno jaunu Cēsu un Linarda Laicena ielas savienojumu

Valmieras pilsētas pašvaldība uzsākusi saziņu ar Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par iespējām realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu Linarda Laicena un Cēsu ielas pārbūvei, izbūvējot arī Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) paredzētu, jaunu ielas posmu gar vecā šaursliežu dzelzceļa uzbērumu. Projekts paredzētu Linarda Laicena ielas pārbūvi visā tās garumā, kā arī Cēsu ielas pārbūvi posmā no šaursliežu dzelzceļa gājēju un velosipēdu ceļa līdz pilsētas robežai.

Valmieras Pārgaujas pusē tas tiktu īstenots Rūpniecības, Cēsu un Stacijas ielu atslogošanai, izbūvējot jaunu, ērtāku un īsāku ielu savienojumu gar šaursliežu dzelzceļa uzbērumu. Līdzīgs projekts ielu savienojumu izbūvei tika īstenots arī Gaujas labajā krastā 2018./2019.gadā, izbūvējot jaunus Leona Paegles un Voldemāra Baloža ielu posmus.

Linarda Laicena ielas posma no Cēsu ielas rotācijas apļa līdz Rūpniecības ielai pārbūve nepieciešama, ņemot vērā tās nolietojumu, un problemātisko lietus ūdens novadīšanu. Spēcīgu lietavu laikā mēdz applūst apkārtējo māju pagalmi un pagrabi. Projekta realizācijas laikā paredzēts sakārtot arī novecojušās pazemes komunikācijas. Šajā posmā tiktu izveidots arī trūkstošais veloceliņa posms, kas savienotu pilsētas autoostas rajonu ar šaursliežu dzelzceļa veloceliņu.

Pārbūve ļoti nepieciešama grantētajam Linarda Laicena ielas posmam no Rūpniecības ielas līdz šaursliežu dzelzceļa gājēju un velosipēdu ceļam. Šis ielas posms atrodas pie daudzdzīvokļu mājas ar 80 dzīvokļiem Linarda Laicena ielā 12. Pašvaldība saņem mājas iedzīvotāju sūdzības gan par ielas putēšanu vasarā, gan par bedrainu un grūti izbraucamu ielu rudenī un pavasarī.

Cēsu ielas posma no vecā dzelzceļa gājēju un velosipēdu ceļa līdz pilsētas robežai brauktuves segums ir nolietots. Ielai nepieciešama kvalitatīvas velojoslas un drošas ietves gājējiem izbūve. Pēc pārbūves ielai būtu divvirzienu automašīnu satiksmes kustība.

Plānotais projekts paredz risināt vēl vienu pilsētas dzīvesvides kvalitātes uzlabošanas vajadzību. Izbūvējot jaunu ielas savienojumu starp Linarda Laicena un Cēsu ielu, no satiksmes paredzēts atslogot gar daudzdzīvokļu mājām un bērnudārziem “Sprīdītis” un “Kārliena” esošos Rūpniecības un Cēsu ielas posmus un nodrošināt ērtu satiksmes maršrutu līdz pilsētas apvedceļam. Plānotais jaunais ielas posms virzīsies gar bijušā dzelzceļa uzbērumu, respektējot esošo gājēju un velosipēdu ceļu.

Lai šāda projekta īstenošanai būtu iespējams piešķirt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, vēl ir nepieciešami grozījumi Ministru Kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi”, kas saskaņojami Ministru Kabinetā un Eiropas Komisijā. Ja tāds tiks saņemts, projekta ideja atbilst nepieciešamajiem līdzfinansējuma saņemšanas kritērijiem. Labvēlīgas attīstības gadījumā pēc līdzfinansējuma projekta sagatavošanas un apstiprināšanas, Valmieras pilsētas pašvaldība uzsāks ielu pārbūves un jaunā posma būvniecības būvprojekta izstrādi. Pirms būvatļaujas izsniegšanas pilsētas Būvvalde organizēs būvniecības ieceres publisko apspriešanu. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai mājaslapā www.valmiera.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valmiera”.