Plāno aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu Valmieras novadā

Plāno aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu Valmieras novadā

Lai novērstu riskus videi, tai skaitā bioloģiskai daudzveidībai, cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī ņemot vērā vietējās zemkopības tradīcijas, Valmieras novada pašvaldība plāno turpmākos desmit gadus aizliegt visā Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus.

Ģenētiski modificēti organismi (ĢMO) ir organismi, kuru ģenētisko materiālu mākslīgi modificē, piešķirot tam jaunas īpašības (piemēram, lai palielinātu auga izturību pret slimībām, kukaiņiem vai sausumu, uzlabotu pārtikas kvalitāti, palielinātu kultūrauga ražīgumu).

Novada iedzīvotāji aicināti iesniegt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas aizliegumu Valmieras novada administratīvajā teritorijā līdz 20.04.2022., ienesot tos klātienē Valmieras novada pašvaldībā un apvienību pārvaldēs vai elektroniski nosūtot uz e-pastu .