Pirmsskolas izglītības iestāžu darbs vasarā

Lai Valmierā nodrošinātu ērtu un pieejamu pirmsskolas izglītības pakalpojumu, vasaras periodā darbojas visas Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes:

• Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Ezītis” (Rubenes ielā 38) un tās struktūrvienība “Ābelīte” (Palejas ielā 5);
• Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” (Rūpniecības ielā 29);
• Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” (Smiltenes ielā 10) un tās struktūrvienība “Krācītes” (Pārgaujas ielā 11A);
• Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena” (Rūpniecības ielā 16A) un tās struktūrvienība “Pienenīte” (Georga Apiņa ielā 5)
• Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Buratino” (Beātes ielā 42);
• Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas izglītības grupas (Jumaras ielā 9);
• Valmieras 2.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas “Varavīksne” (Raiņa ielā 11).

Visiem bērniem, kuri jau šobrīd apmeklē kādu no Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēm, ir iespēja apmeklēt bērnudārzu arī vasaras periodā (tai skaitā arī bērniem, kuri 2021.gada rudenī uzsāks mācības 1.klasē).

Ēdināšanas maksa bērnudārzā vasaras periodā ir noteikta tāda pati kā mācību gada laikā – bērniem vecumā no pusotra līdz diviem gadiem – 2.13 EUR, savukārt bērniem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem – 2,35 EUR dienā.

Vasaras periodā bērni no trūcīgām, maznodrošinātam un daudzbērnu ģimenēm var saņemt pabalstu ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas izglītības iestādē Valmieras pilsētā. Plašāka informācija par pabalsta saņemšanu pieejama zvanot Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes speciālistiem pa tālruni 64207153 vai 64210690, vai rakstot e-pastā: .

Ikdienas darbs pirmsskolas izglītības iestādēs tiek organizēts, ievērojot arī Ministru kabineta 2020.gada 10.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai” noteiktos drošības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.

Plašāka informācija par pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu vasaras periodā pieejama katrā bērnudārzā, kā arī Valmieras Izglītības pārvaldē, zvanot pa tālruni 64207123 vai rakstot .

Foto: Pexels.com