Pirmo pošu pret Covid-19 veikšanai iedzīvotājiem no 25 gadu vecuma prioritāri rekomendē Moderna vakcīnas; līdz 25 gadu vecumam – Pfizer

Ņemot vērā Covid-19 epidēmijas apmērus un to, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji vakcinējas novēloti, ir būtiski izmantot vakcīnas Spikevax (Moderna) spēju sniegt šobrīd zināmo labāko un noturīgāko aizsardzību. Par to liecina gan zinātniskie pētījumi, gan pasaules reālās dzīves efektivitātes pārskati, ka tieši šī vakcīna līdz šim radījusi augstāko un noturīgāko imūno atbildi pēc pilna vakcinācijas kursa. Jo īpaši šīs vakcīnas ierosinātā ievērojāmā aizsardzība būtu svarīga senioriem un citām riska grupām.

Saskaņā ar Sabiedrības vakcinācijas darba grupas lēmumu, tiek rekomendēts visiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem no 22. oktobra kā pirmo devu vakcinācijai izmantot Spikevax (Moderna) vakcīnas, kā arī Janssen (ar rekomendāciju astoņas nedēļas pēc pirmās Janssen devas saņemšanas veikt balstvakcināciju primāri ar mRNS vakcīnām), savukārt Pfizer-BioNTech ražoto vakcīnu Comirnaty, atbilstoši Imunizācijas valsts padomes rekomendācijai, izmantot jauniešu vecumā no 12 līdz 25 gadiem vakcinācijai*.

Papildus senioru vecumā no 65 gadiem, veselības aprūpes sistēmās strādājošo balstvakcinācijai, kuriem pagājuši seši mēneši pēc AstraZeneca un Pfizer vakcīnu 2. devas (un nav pārslimota Covid-19 infekcija), kā arī visiem iedzīvotājiem, kuriem pagājušas vismaz astoņas nedēļas pēc Janssen vakcīnas 1. devas saņemšanas, tuvākajā laikā balstvakcinācijai primāri ir aicinājums izmantot Spikevax vakcīnu.

Sākot ar šonedēļu arī izbraukuma vakcinācijā tiks vakcinēts ar Spikevax (Moderna), Janssen, bet jauniešiem līdz 25 gadiem tiks piedāvāta Pfizer vakcīna.

Šobrīd Latvijas vakcīnu krājumos ir 430 407 vakcīnas, notiek vakcīnu portfeļa strukturēšana atbilstoši pieprasījumam. Līdz gada beigām plānotas 1 423 542 vakcīnu piegādes.

Par vakcinācijas procesu

Pieteikšanās vakcinācijai:
1) Vietnē www.manavakcina.lv, ja personai ir internetbankas pilnā versija un iespēja autentificēt sevi portālā www.latvija.lv, izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku.
2) Zvanot pa tālruni 8989, izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku.
3) Pie sava ģimenes ārsta.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, par vakcīnām, vakcināciju, tostarp par vakcīnu drošumu, izstrādāšanu, reģistrēšanu, vakcīnas izstrādāšanas ātrumu, informācija par Latvijā pieejamām vakcīnām, potenciālajām blakusparādībām u.c. jautājumiem atrodamas šeit.

* Saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes pagaidu rekomendāciju (tiklīdz būs zināma jauna un plašāka informācija, šī rekomendācija var tikt mainīta vai precizēta), kas balstīta uz jaunāko datu izvērtējumiem, bērnu un jauniešu vakcinācija rekomendē Pfizer vakcīnu. Vakcīna Moderna uzrāda augstāku imunogenitāti jeb imūnās sistēmas atbildi, kas šai vecuma grupai varētu būt saistāma ar augstāku risku attīstīties mRNS vakcīnu identificētajai blaknei – miokardītam un perikardītam.