Pirmās 100 dienas kopā Valmieras novadā

Kopš vienotā novadā apvienojušās 8 pašvaldības, jau ir pagājušas 100 izaicinājumiem pilnas darba dienas.

Mums bija jāuzņemas šis izsvērtais un pārdomātais risks, jo tikai pašpietiekamas pašvaldības, kur iedzīvotāji vēlas dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties, var attīstīties

Jānis Baiks

Ko esam jau paveikuši:

  • Izveidojuši efektīvu pārvaldes modeli, kur nozaru pārvaldība notiek centralizēti, bet pakalpojumu sniegšana – lokāli;
  • Vienādojuši sociālā atbalsta sistēmu atbilstoši mērķa grupu vajadzībām;
  • Vienādojuši ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumus un par 6 % palielinājuši tā saņēmēju loku;
  • Izveidojuši vienotu Valmieras novada pašvaldības policiju un ieviesuši vienotu bezmaksas palīdzības tālruņa numuru 8484;
  • No 1. jūlija izveidojuši vienotu komunikāciju ar visiem novada iedzīvotājiem
  • u.c.

Valmieras novada prioritātes ir nemainīgas:

  • Darīt visu iespējamo, ko pašvaldība var darīt, lai iedzīvotāji paliktu novadā. Piemēram, risināt dzīvojamā fonda pieejamību jebkur novadā;
  • Attīstīt uzņēmējdarbību, lai veicinātu iedzīvotāju labklājību un ienākumu izlīdzināšanos novada ietvaros;
  • Vērst uzmanību uz valsts atbalsta palielināšanas nepieciešamību pašvaldības ceļu sakārtošanai, iedzīvotāju mobilitātes un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.

Valmieras novads kā pirmais dalījās ar savu pieredzi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvajā kampaņā “Kopā mēs varam vairāk!”, lai atskatītos uz reformas pirmajām 100 dienām