Pirmajā vēlēšanu dienā Valmieras novadā nobalsojuši 765 iedzīvotāji

31.maijā, pašvaldību vēlēšanu iepriekšējās  balsošanas dienā, no 41 525 (01.06.2021.) balsstiesīgajiem Valmieras novada iedzīvotājiem, nobalsojuši 1,84 % jeb 765 balsstiesīgie.

Vēlēšanu aktivitātei var sekot līdzi: https://pv2021.cvk.lv/pub/valmieras-novads/aktivitate

Valmieras novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilze Polka pastāstīja, ka iecirkņu vadītāji novērojuši, ka pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā ļoti aktīvi šo iespēju izmantojuši tieši jaunieši un pensionāri”. Viņa aicina Valmieras novada iedzīvotājus izmantot savu ietekmi, būt aktīviem un iet vēlēt: “Jo tā ir katra līdzatbildība, kādu mēs kopā veidosim savu un Valmieras novada nākotni, tāpēc katra balss ir ļoti svarīga!”

Iepriekšējā balsošana vēl notiks:

3. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00;

4. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Valmieras novada vēlēšanas 5. jūnijā no 7.00 līdz 20.00.

Valmieras novada vēlēšanu apgabala iecirkņu saraksts: https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/pasvaldibu-velesanas-2021/

Valmieras novada iedzīvotājiem ir iespēja balsot jebkurā no 37 iecirkņiem Valmieras novada vēlēšanu apgabalā. Pirmo reizi Valmieras novada iedzīvotāji no piecām pilsētām – Valmieras, Mazsalacas, Rūjienas, Sedas, Strenčiem un 26 pagastiem – Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas, Zilākalna, vēlēs Valmieras novada domi ar 19 deputātiem no 9 politisko partiju un to apvienību sarakstiem ar 154 deputātu kandidātiem.

Valmieras novada deputātu kanditātu saraksts: https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/pasvaldibu-velesanas-2021/