Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsūtījusi informatīvas vēstules Krievijas Federācijas pilsoņiem, uz kuriem attiecas Imigrācijas likuma grozījumi

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izsūtījusi vēstules 24 505 Krievijas Federācijas pilsoņu, uz kuriem attiecas Imigrācijas likuma grozījumi, informējot par darbībām, kas jāveic, lai pēc šī gada 1. septembra varētu turpināt uzturēties Latvijā Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusā.

Imigrācijas likuma grozījumi paredz, ka tiem Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri pirms Krievijas Federācijas pilsonības iegūšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktu, līdz šī gada 1. septembrim jāiesniedz Pārvaldē dokumenti Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, tostarp arī apliecinājums par sekmīgi nokārtotu valsts valodas pārbaudi.

Paredzams, ka dokumentu izskatīšanas laiks būs līdz vienam gadam. Kamēr dokumenti tiks izskatīti, personai iepriekš izsniegtā uzturēšanās atļauja būs derīga līdz jaunas atļaujas saņemšanai.

“Aicinām dokumentus iesniegt savlaicīgi, lai šis process ritētu raiti un bez liekas kavēšanās. Īpaši svarīgi atcerēties, ka pat tad, ja uz personu attiecas valsts valodas pārbaudes izņēmums, visi pārējie dokumenti tāpat obligāti jāiesniedz, un tie Pārvaldē ir jāsaņem līdz šī gada 1. septembrim,” uzsver Pārvaldes priekšniece Maira Roze.

Būtiski ņemt vērā: ja pieteikums netiks saņemts līdz šī gada 1. septembrim, no 2. septembra pastāvīgās uzturēšanās atļauja zaudēs spēku un līdz 2023. gada 2. decembrim būs jāatstāj Latvijas Republikas teritorija.

Ja vēstule šīs nedēļas laikā nav saņemta vai vēstules saņēmējs uzskata, ka prasība par valsts valodas prasmes pierādīšanu uz viņu neattiecas, aicinām vērsties Pārvaldē, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi . Pārvaldē nav nepieciešams vērsties tiem Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri jau iesnieguši pieteikumu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai.

Plašāka informācija par Imigrācijas likuma grozījumiem un izņēmumiem attiecībā uz valsts valodas pārbaudi noteiktām personu grupām pieejama Pārvaldes tīmekļa vietnes

www.pmlp.gov.lv sadaļā “Aktuālākais par Imigrācijas likuma grozījumiem”, tur iespējams iepazīties arī ar informatīvās vēstules pilno tekstu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

67219185