Pilnveidota apmeklētāju pieredze atkritumu poligona Daibe procesu iepazīšanai

Atkritumu poligons, iespējams, ir tā vieta, kurā reālais stāsts tiek stāstīts pat bez šķietamas piepūles. Te runā kaiju balsis, milzīgie atkritumu kalni, materiālu dažādība un, protams, apkārt valdošās smaržas. Tomēr, lai ļautu sajūtām un iegūtajai pieredzei nostiprināties, biedrība Daibes ilgtspējas centrs dabas un tehnoloģiju parks URDA nemitīgi turpina veikt labiekārtošanas un pilnveidošanas darbus, lai pilnīgotu apmeklētāju pieredzi, skaidrotu poligona ietekmi uz apkārtējo vidi un rosinātu uz rīcības maiņu ilgtspējīgas attīstības virzienā.

Nule kā veiksmīgi noslēdzies biedrības jaunākais projekts Redzi, domā un dari!, kura ietvaros veikti būtiski papildinājumi un uzlabojumi, kas vēl labāk ļaus iepazīt atkritumu poligona darbību.

  • Izveidots interaktīvs atkritumu noglabāšanas poligona Daibe makets, ar kura palīdzību daudz ērtākā un pārredzamākā veidā iespējams skaidrot un saprast par poligona ietekmi uz apkārtējo vidi un klimata pārmaiņām.
  • Ar skaņas un video sistēmu aprīkots autobuss, kurš apmeklētājus ved izpētes braucienā pa atkritumu poligonu. Brauciena laikā tiek rādīti dažādi interaktīvi materiāli, kas rada padziļinātāku izpratni un pieredzi par apkārt redzamo.
  • Lai vērstu uzmanību tam,  kā pašu spēkiem īstenot bezatkritumu pikniku –  izveidota mobilā ugunskura vieta, kurā praktiskā veidā iespējams apgūt pamatprincipus, kā rīkot pikniku, kas nepiesārņotu dabu

Jaunizveidotās iespējas jau paspējuši izmēģināt dažādu paaudžu apmeklētāji, kuri atzinīgi novērtējuši procesu interaktivitāti, pārskatāmību un iespēju līdzdarboties. URDAS komanda jo īpaši priecājas par Valmieras Dizaina un mākslas skolas pasniedzēju un audzēkņu vizīti, kuri gan iejutās apmeklētāju ādā, gan plāno iesniegt rekomendācijas, kas būtu uzlabojams, lai skaidrība būtu vēl noteiktāka.

Pašlaik dabas un tehnoloģiju parks URDA ir atvērts apmeklētājiem, tikšanās iepriekš jāsaskaņo un ļoti svarīgi atcerēties, ka viesošanās var notikt saskaņā ar aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai.

Projektu Redzi, domā un dari! (projekta realizācijas Nr.21-09-AL20-A019.2202-000010) finansē Lauku atbalsta dienests, realizē Daibes ilgtspējas centrs dabas un tehnoloģiju parks URDA.

Sekot līdzi biedrības aktivitātēm aicinām www.urda.lv, FB/ urda.lv, INST/ urda_dtp

Informācija no SIA ZAAO mājaslapas